Najczęściej zadawane pytania

Trejdoo.com to największa platforma finansowa dostarczająca rozwiązania i usługi dla Klientów indywidualnych i biznesowych.

Właścicielem platformy jest Igoria trade S.A, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jesteśmy również europejską Instytucją Płatniczą posiadającą zezwolenia do świadczenia usług płatniczych w 31 krajach w Europie.

Wszystkie transakcje, dokonywane za pośrednictwem Trejdoo.com, monitorowane są przez spółkę Igoria Trade S.A, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect.

Spółka działa jako Europejska Instytucja Płatnicza i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Trejdoo jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Platforma stosuje zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, wdrażając i realizując politykę bezpieczeństwa. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji transakcji i przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Igoria Trade S.A., operator platformy finansowej Trejdoo podlega przepisom następujących ustaw:

 • Ustawa o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 roku;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku;
 • Ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 roku;
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 roku.

W przypadku rezygnacji z Usług przez Klienta, platforma Trejdoo nie będzie przetwarzała danych osobowych, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do rozliczenia Usług.

Informacje o danych osobowych Klienta, rezygnującego z Usług, przechowywane są przez Trejdoo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Trejdoo jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Platforma stosuje zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, wdrażając i realizując politykę bezpieczeństwa. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji transakcji i przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Środki naszych klientów przechowywane są na oddzielnych rachunkach bankowych i nigdy nie są łączone ze środkami własnymi operatora platformy transakcyjnej Trejdoo, spółki Igoria Trade S.A. (Art. 78 pkt 1 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych).

Nawet w razie ogłoszenia upadłości Instytucji Płatniczej, jaką jest Igoria Trade S.A. - właściciel Trejdoo.com, środki klientów znajdujące się na rachunkach płatniczych podlegają wyłączeniu z masy upadłości (Art. 80 pkt 2 Ustawy o usługach płatniczych).

Platforma Trejdoo działa w ramach innowacyjnej infrastruktury informatycznej zapewniającej wysoką dostępność platformy (High Availability), a nad jej niezawodnością czuwa zespół profesjonalistów IT. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych zastosowano rozwiązania kryptograficzne, oferujące najwyższe bezpieczeństwo transakcji zawieranych w ramach platformy (w tym certyfikat EV SSL z gwarancją 250,000.00 USD).

Z Trejdoo mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne zarejestrowane w kraju i za granicą. Wymagane jest jedynie posiadanie rachunku bankowego, z którego zostanie zasilony Twój portfel.

Kliknij przycisk Rejestracja, następnie podaj unikalny Login i Hasło, które później będą służyły Ci do korzystania z oferty Trejdoo.

Wypełnij elektroniczny formularz. Na wskazany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie o aktywowaniu Twojego konta na Trejdoo. Od tego momentu będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich usług na platformie.

Aby zmienić hasło do swojego konta wystarczy zalogować się do swojego konta, a następnie kliknąć opcję Zmiana hasła. W celu zmiany hasła musisz wprowadzić stare hasło, następnie wpisać nowe i je powtórzyć. Pamiętaj o zastosowaniu cyfr i wielkich liter. Na Twój adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana informacja potwierdzająca zmianę hasła.

Jeżeli zapomniałeś i nie możesz się zalogować, należy kliknąć opcję Zapomniałem hasła.

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła wystarczy wybrać opcję Zapomniałem hasła. Następnie wpisz swój adres email, którym posługujesz się do logowania na platformie Trejdoo. Na ten adres zostanie wysłany link do strony, na której będziesz mógł wprowadzić nowe hasło.

Z jednego adresu e-mail może zostać założone tylko jedno konto.
Numer rachunku Trejdoo to unikalny numer nadawany każdemu klientowi platformy, ułatwiający identyfikację i zwiększający do maksimum poziom bezpieczeństwa. Tego numeru nie można zmienić.
Wpłaty dokonać możesz przelewem bankowym. Aby zminimalizować koszty i czas realizacji przelewu skorzystaj z rekomendowanych przez nas banków. Szczegóły dotyczące zasilenia swojego portfela znajdziesz w zakładce: Moje konto>Mój portfel>Wpłaty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów informujemy, że wpłaty na Trejdoo są bezpłatne, jeżeli wykonywane są w ramach rekomendowanych przez nas banków.

W przypadku przelewów walutowych pobierane są opłaty zewnętrzne określone przez dany bank. Więcej informacji na temat kosztów przelewów wpłat i wypłat znajdziesz w tabeli opłat i prowizji.

Wpłaty realizowane są wyłącznie w formie bezgotówkowej za pośrednictwem przelewów bankowych

Platforma finansowa Trejdoo współpracuje ze wszystkimi bankami krajowymi i zagranicznymi. Ze względu na koszty i czas realizacji przelewów przedstawiamy listę Rekomendowanych banków.

Trejdoo zobowiązuje się do realizacji wypłaty, niezwłocznie po jej otrzymaniu. Maksymalny czas realizacji przelewów został podany w tabeli koszty i czas realizacji przelewów.

Wypłaty realizowane są wyłącznie w formie bezgotówkowej za pośrednictwem przelewów bankowych

Prowizje i opłaty pobierane przez Trejdoo można znaleźć w tabeli opłat i prowizji. Ich wysokość może ulec zmianie po indywidualnym ustaleniu z Klientem.

Skorzystaj z kalkulatora oszczędności i sprawdź ile zyskasz dzięki Trejdoo.

Rejestracja i utrzymanie portfela na platformie Trejdoo jest bezpłatne. Pozostałe koszty zostały zredukowane do minimum. Trejdoo.com to jedyny kantor wymiany walut, w którym nasi Klienci mogą wymieniać waluty po własnym kursie lub negocjowanym z dealerem. Trejdoo pobiera jedynie prowizję od wartości zrealizowanego zlecenia wymiany zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

Oferta wymiany walut na Trejdoo jest najkorzystniejszą z dostępnych na rynku. Wszystkie obsługiwane waluty są widoczne na stronie głównej. Oto lista dostępnych do wymiany walut:

 1. Euro (EUR)
 2. Funt szterling (GBP)
 3. Frank szwajcarski (CHF)
 4. Dolar amerykański (USD)
 5. Dolar kanadyjski (CAD)
 6. Dolar australijski (AUD)
 7. Korona norweska (NOK)
 8. Korona szwedzka (SEK)
 9. Korona duńska (DKK)
 10. Korona czeska (CZK)
 11. Forint węgierski (HUF)
 12. Rubel rosyjski (RUB)
 13. Lira turecka (TRY)
 14. Złoty(PLN)

Wymiana walut on-line to oszczędność czasu i pieniędzy. Wymieniając walutę na Trejdoo do Ciebie należy wybór, po jakim kursie chcesz tego dokonać. Wszystkie transakcje na Trejdoo oparte są na średnim kursie rynkowym stosowanym na globalnych rynkach finansowych. Większość pośredników - banków i kantorów ukrywa ten kurs narzucając własny, który jest mniej korzystny dla klienta. Trejdoo działa zawsze w Twoim interesie, dlatego wymieniając walutę nie musisz płacić spreadu, czyli różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży waluty. Transakcje rozliczane są automatycznie, a Ty masz dostęp do swojego portfela 24 godziny na dobę. Wszystkie transakcje są bezgotówkowe.

Skorzystaj z kalkulatora oszczędności i sprawdź ile zyskasz dzięki Trejdoo.

Progi kwotowe zależą od waluty i kształtują się odpowiednio: 5,00 PLN, 1,00 EUR, 1,00 USD, 1,00 GBP, 1,00 CHF lub równowartość 5,00 PLN w innej walucie.

Escrow jest rachunkiem powierniczym, gdzie strony umowy kupna i sprzedaży zabezpieczają, czyli deponują środki transakcji, które są uwalniane dopiero w momencie spełnienia warunków umowy.

Platforma Trejdoo gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych do momentu rozwiązania/rozliczenia kontraktu.

Z Escrow mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy i osoby fizyczne.

Kupujący dzięki Escrow:

 • ogranicza ryzyko związane z otrzymaniem wadliwego towaru lub usługi;
 • ogranicza ryzyko związane z nieterminową dostawą;
 • ma możliwość precyzyjnego określenia towaru lub usługi, terminów i warunków płatności;
 • ma możliwość wykorzystania dostępnych definicji kontraktów, umów i typów transakcji w handlu krajowym i międzynarodowym;
 • posiada możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków kontraktów, jako wiarygodny i wypłacalny kontrahent;
 • posiada zabezpieczenie przed nieuprawnionym żądaniem zapłaty;
 • ma możliwość zawarcia kontraktu w dowolnej walucie obsługiwanej na platformie – integracja rachunku Escrow z platformą wymiany walut;
 • ma możliwość aktywnego monitorowania stanu kontraktów i zarządzania przepływami płatności;
 • nie ponosi kosztów utrzymania rachunku, minimalne koszty obsługi kontraktu są zależne od jego wielkości;
 • uzyskuje dostęp do platformy przez Internet i urządzenia mobilne przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Sprzedający dzięki Escrow:

 • całkowicie eliminuje ryzyko zawarcia kontraktu z niewypłacalnym kontrahentem;
 • zyskuje gwarancję otrzymania płatności za towary i usługi dostarczone zgodnie z kontraktem;
 • ma możliwość precyzyjnego określenia towaru lub usługi, terminów i warunków płatności;
 • ma możliwość wykorzystania dostępnych definicji kontraktów, umów i typów transakcji w handlu krajowym i międzynarodowym;
 • zyskuje możliwość darmowej promocji i pozyskania szerszego grona odbiorców towarów i usług poprzez platformę Trejdoo;
 • ogranicza ryzyko otrzymania opóźnionych płatności;
 • ma możliwość wymiany środków na dowolną walutę obsługiwaną na platformie po rozliczeniu kontraktu korzystając z integracji rachunku Escrow z platformą wymiany walut;
 • zyskuje możliwość aktywnego monitorowania stanu kontraktów i zarządzania przepływami płatności;
 • eliminuje koszty utrzymania rachunku, minimalne koszty obsługi kontraktu zależne są od jego wielkości;
 • zyskuje dostęp do platformy przez Internet i urządzenia mobilne przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Korzystając z Escrow na Trejdoo oszczędzasz czas i pieniądze. Rejestracja i utrzymanie rachunku Escrow na platformie Trejdoo jest bezpłatne. Trejdoo pobiera jedynie prowizję procentową od wartości zawartego kontraktu zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

Na Trejdoo za Escrow zapłacisz mniej niż u pośredników.

Decydując się na usługi świadczone przez platformę finansową Trejdoo koszty redukujesz do minimum. Rejestracja i utrzymanie rachunku Escrow na platformie Trejdoo jest bezpłatna. Trejdoo pobiera jedynie prowizję od wartości zawartego kontraktu zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

Escrow to idealne zabezpieczenie każdej transakcji kupna/sprzedaży, np.

 • pojazdu - samochodu, motocyklu, skutera, łodzi, przyczepy;
 • nieruchomości - domu, działki, mieszkania, biura, magazynu;
 • produktów - sprzętu komputerowego, cesji umowy, umowy o dzieło, zakup udziałów w firmie, artykułów gospodarstwa domowego, mebli, materiałów budowlanych;
 • usług - remontu mieszkania, naprawy sprzętu komputerowego, organizacji szkoleń i wielu innych.

Dzięki Escrow można zabezpieczyć każdą transakcję finansową, zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym.

Escrow to znakomita alternatywa dla przedsiębiorców, którzy do tej pory korzystali z bardzo skomplikowanych zarówno formalnie jak i logistycznie, czasochłonnych i relatywnie drogich rozwiązań – akredytywy i inkaso.
Trejdoo.com umożliwia wykonywanie przelewów do wszystkich banków krajowych i zagranicznych.
Przelewy mogą być zlecane we wszystkich walutach dostępnych na Trejdoo, a opłaty są pobierane w walucie przelewu.
Nie ma konieczności posiadania konta walutowego, które często wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przelewy można zlecać bezpośrednio na rachunek walutowy lub złotówkowy kontrahenta.

Są to banki, z którymi współpracuje Trejdoo, dlatego w ramach tych banków przelewy są natychmiastowe i bezpłatne. Patrz: Rekomendowane banki

Trejdoo nie nalicza dodatkowych opłat – cena jest widoczna na ekranie przed wysłaniem przelewu. W przypadku przelewów zagranicznych, banki pośredniczące mogą pobierać z kwoty przelewu swoją opłatę. Jest to niezależne od Trejdoo.
Przelewy można zlecać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, ale należy pamiętać, że realizowane są one w godzinach pracy banków. Oznacza to, że przelew zlecony na Trejdoo w godzinach nocnych, zostanie zrealizowany następnego dnia w godzinach porannych. O czasie realizacji przelewu informujemy przed jego ostateczną akceptacją przez klienta na Trejdoo.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na pytanie

 

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.