Kreacja nowego kontraktu ESCROW

Poniższa instrukcja przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces tworzenia nowego kontraktu ESCROW

 1. Zaloguj się na platformie.
 2. Będąc na stronie głównej wciśnij przycisk „Kontrakty ESCROW” (znajdziesz go na granatowym pasku).
 3. Kliknij „Dodaj nowy kontrakt”.
 4. Wybierz, jakiego przedmiotu będzie dotyczyć kontrakt. Może to być pojazd, nieruchomość, produkt (np. komputer) albo usługa.
 5. Nazwij kontrakt w taki sposób, abyś mógł w przyszłości rozpoznać przedmiot na liście kontraktów.
 6. Wpisz adres e-mail drugiej strony biorącej udział w transakcji (Twojego partnera handlowego). Na ten adres zostanie wysłane zaproszenie do finalizacji transakcji przy udziale ESCROW.
 7. Wybierz, czy w danym kontrakcie jesteś stroną kupującą czy sprzedającą.
 8. Wskaż, czy będzie wymagana dodatkowa płatność w związku z dostawą przedmiotu kontraktu. Przejdź „Dalej”.
 9. Opisz przedmiot kontraktu.
 10. Wpisz ilość przedmiotów (jeśli kontrakt dotyczy więcej niż jednej rzeczy) a także jednostkę miary (np. kg w przypadku towarów).
 11. Wpisz cenę jednostkową i wybierz z listy walutę.
 12. Jeśli kontrakt dotyczy większej ilości rzeczy (np. różnych towarów), wciśnij „Dodaj pozycję”, aby opisać kolejną rzecz.
 13. Dodaj załączniki- może to być skan umowy, dokument przewozowy, faktura etc. Poszczególne pliki dodasz używając przycisku „Wybierz plik”, a następnie zatwierdzając plik przyciskiem „Dodaj”. Jeśli pomyliłeś się i dodałeś plik, który nie dotyczy kontraktu, wciśnij znak „X” przy odpowiednim pliku.
 14. Wyświetlona została całkowita wartość kontraktu. Wybierz w jaki sposób nastąpi rozliczenie transakcji- czy po akceptacji kupującego, czy na konkretną datę lub czy może rozliczenie ma nastąpić natychmiast.
 15. Jeśli wszystko się zgadza, wciśnij przycisk „Akceptuj”. Gratulacje, Twój kontrakt został dodany pomyślnie. Teraz druga strona transakcji otrzyma na adres e-mail zaproszenie z informacją na temat kontraktu. Jeśli Twój kontrahent zaakceptuje warunki, transakcja zostanie rozliczona- kupujący otrzyma przedmiot kontraktu, sprzedający otrzyma środki pieniężne.