Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo powierzonych nam środków i transakcji zawieranych przez naszych klientów stanowi dla nas najważniejszą sprawę. Zobacz, na jakich filarach opiera się nasza polityka dotycząca bezpieczeństwa.

Nadzór KNF

Igoria Trade S.A właściciel platformy Trejdoo posiada licencję Komisji Nadzoru Finansowego (IP19/2013) Krajowej Instytucji Płatniczej

Obrót bezgotówkowy

Transakcje realizowane za pośrednictwem naszej platformy odbywają się bezgotówkowo, dzięki czemu eliminowane jest ryzyko operacyjne

Bezpieczne połączenia

Cały ruch sieciowy nadzorowany jest przez zaawansowane rozwiązania kryptograficzne (m.in. certyfikat EV SSL z gwarancją 250.000 USD)

Działania AML

Nasi specjaliści dbają o najwyższe standardy w przestrzeganiu przepisów ustawy dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Przepisy dot. RODO

Czuwamy, aby wszelkie informacje dotyczące naszych klientów były pilnie strzeżone zgodnie z przepisami prawa (czytaj więcej)

Procedury KYC

Rejestracja użytkowników odbywa się z zachowaniem procedur KYC, aby przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji

Właścicielem Trejdoo jest Igoria Trade S.A. spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000385303, Instytucja Płatnicza posiadająca licencję nr IP19/2013, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect).

Igoria Trade S.A. jako nie bankowa instytucja finansowa posiada licencję Mastercard Principal Member, upoważniającą do wydawania instrumentów płatniczych z logo Mastercard.

Igoria Trade S.A. jest Instytucją Płatniczą i posiada zezwolenie do świadczenia usług płatniczych w 31 krajach w Europie tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Wielka Brytania nie jest rynkiem docelowym Igoria Trade S.A. Spółka aktywnie nie pozyskuje, ani nie prowadzi aktywnego marketingu dla klientów z Wielkiej Brytanii, zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych.

Świadczone przez nas usługi płatnicze polegają na:

  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty (Art. 3.1 pkt 2 a Ustawy o usługach płatniczych)
  • wydawaniu instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy o usługach płatniczych)
  • umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności polegające na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring) (art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy o usługach płatniczych)
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego (art. 3.1 pkt 2 b Ustawy o usługach płatniczych)
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (art. 3.1 pkt 2 c Ustawy o usługach płatniczych)
  • świadczeniu usługi przekazu pieniężnego (art. 3.1 pkt 6 Ustawy o usługach płatniczych)

W jaki sposób zabezpieczamy środki naszych klientów?

Środki naszych klientów przechowywane są na oddzielnych rachunkach bankowych i nigdy nie są łączone z środkami własnymi operatora platformy Trejdoo, spółki Igoria Trade S.A. (art. 78 pkt 1 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych)

Nawet w razie ogłoszenia upadłości Instytucji Płatniczej, jaką jest Igoria Trade S.A.- właściciel Trejdoo, środki klientów znajdujące się na rachunkach płatniczych podlegają wyłączeniu z masy upadłości (art. 80 pkt 2 Ustawy o usługach płatniczych)