Jak zmienić limit przelewu?

Poniższa instrukcja przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces zmiany dziennych limitów przelewów.

  1. Zaloguj się na platformie.
  2. Będąc na głównej stronie wciśnij przycisk „Moje dane”. Znajduje się on na niebieskim pasku na górze strony.
  3. W kolumnie po lewej stronie wciśnij przycisk „Uprawnienia”.
  4. Zaznacz kwadrat znajdujący się przy opcji: „Podgląd rachunku”, a następnie zaznacz kwadrat przy odpowiedniej opcji. Jeśli chcesz ustalić limity dla przelewów na rachunku bankowe, zaznacz opcję: „Przelewy zewnętrzne”.
  5. Ustal limit, na jaką maksymalną kwotę mogą zostać zrealizowane przelewy w ciągu doby.
  6. Zapisz zmiany.