Jak dodać rachunek do wypłaty?

Poniższa instrukcja przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces dodania nowego rachunku do wypłaty

 1. Zaloguj się na platformie.
 2. Będąc na stronie głównej wciśnij przycisk „Wypłata środków z portfela”.
 3. Kliknij niebieski przycisk „Nowy odbiorca”.
 4. Wybierz typ przelewu. Jeśli przelewasz pieniądze na rachunek bankowy, wybierz „Przelew zewnętrzny”. Masz także możliwość przesłać pieniądze do innego użytkownika Trejdoo, IgoriiCard, a także Klasomatu.
 5. Wpisz nazwę szablonu płatności, abyś mógł łatwiej rozpoznać ten rachunek na swojej liście. Jeśli zaznaczysz szablon jak zaufany, przy realizowaniu kolejnych przelewów na ten rachunek, nie będzie wymagana dodatkowa weryfikacja SMS-em.
 6. Wybierz rachunek, z którego środki mają zostać przesłane, a także walutę, w której zrealizowany zostanie przelew.
 7. Wybierz czy przelew będzie realizowany do banku znajdującego się w Polsce czy zagranicą.
 8. Określ, czy rachunek na który przesyłasz pieniądze jest Twoim własnym rachunkiem, albo czy należy do innego podmiotu (rachunek obcy). Jeśli spłacasz kredyt, wybierz opcję: „Rachunek kredytowy”.
 9. Jeśli wybrałeś opcję: „Rachunek własny”, imię i nazwisko / nazwa, a także adres zostały podstawione automatycznie. Jeśli wysyłasz pieniądze na rachunek obcy, wpisz teraz imię i nazwisko / nazwę oraz adres odbiorcy. To samo należy zrobić w przypadku opcji „Rachunek kredytowy”.
 10. Wpisz numer rachunku bankowego odbiorcy.
 11. Jeśli realizujesz przelew na rachunek w banku zagranicznym,  skorzystaj z wyszukiwarki kodów SWIFT. Aby wyszukać  bank odbiorcy, wpisz numer SWIFT albo nazwę banku i wciśnij przycisk „Szukaj”. Znajdź na wyświetlonej liście bank, w którym odbiorca przelewu posiada rachunek i wciśnij przycisk „Wybierz”. Dane banku zostaną podstawione w odpowiednim miejscu formularza.
 12. Możesz wpisać kwotę przelewu (jeśli np. realizujesz przelewy cykliczne o stałej kwocie), albo pozostawić to pole puste.
 13. Wybierz tryb w jakim ma być realizowany przelew: standardowy czy ekspresowy. Pamiętaj, że z przelewem ekspresowym wiąże się dodatkowy koszt (więcej informacji).
 14. Wpisz tytuł płatności.
 15. Jeśli wszystko się zgadza, możesz zatwierdzić szablon wciskając przycisk „Dodaj szablon”.
 16. Wyświetlone zostały informacje podsumowujące nowy szablon płatności. Jeśli podane informacje są w porządku, wprowadź kod, który otrzymałeś w wiadomości SMS. Wciśnij przycisk „Dalej”.
 17. Zielony komunikat potwierdza dodanie nowego szablonu. Od teraz będzie on widoczny na Twojej liście rachunków. Jeśli będziesz chciał realizować przelew, wystarczy wybrać go z listy i wcisnąć przycisk „Wstaw do przelewu”.