Kalkulator walutowy

Dzięki naszemu kalkulatorowi możesz sprawdzić, ile waluty otrzymasz za określoną sumę. Dostajesz pełną informację- wiesz, po jakim kursie zostanie dokonana wymiana, a żadne ukryte koszty nie zaskoczą Cię.

Kalkulator ten pomoże określić wartości wymiany dla transakcji poniżej 25 tysięcy jednostek waluty bazowej. Jeśli interesuje Cię większa transakcja, sprawdź kursy dla wysokiego wolumenu.​

Jakie czynniki wpływają na kursy walut?

Większość walut funkcjonuje w systemie kursu płynnego. Na wielkość tego kursu wpływają bieżące wydarzenia- sytuacja polityczna w danym kraju (stabilność prawa, polityka fiskalna rządu), działalność banku centralnego (wysokość stopy procentowej), odczyty makroekonomiczne (dotyczące inflacji czy wzrostu gospodarczego), bilans handlu zagranicznego. Należy również pamiętać o działalności dużych instytucji finansowych, które swoimi decyzjami kształtują podaż i popyt na poszczególne waluty.

Wkrocz w świat nowoczesnych finansów

Dzięki naszym rozwiązaniom zarządzanie finansami staje się prostsze, a przede wszystkim tańsze.