Program partnerski

Polecaj Trejdoo swoim klientom i znajomym
Buduj z nami nową jakość usług finansowych
Czerp korzyści wynikające z synergii

Jak działa Program Partnerski?

1. Darmowa rejestracja na platformie Trejdoo

Zarejestruj się na naszej stronie internetowej za darmo i zweryfikuj konto.

2. Aktywacja programu partnerskiego

Po zalogowaniu się do platformy zaakceptuj regulamin Programu Partnerskiego.

3. Promowanie Trejdoo wśród klientów i znajomych

Narzędzia polecające są dostępne w zakładce Program Partnerski.

4. Firmy/osoby polecone rejestrują się na Trejdoo

Nowo zarejestrowane osoby dostają pełny dostęp do wszystkich możliwości platformy.

5. Firmy/osoby polecone wykonują wymianę waluty

Zyskują oszczędność na wymianie waluty oraz dostęp do negocjowalnych kursów. 

6. Partner otrzymuje wynagrodzenie

Część zysków wygenerowana przez Twoich klientów trafia do Twojego portfela.

Program Partnerski Trejdoo to narzędzie do generowania dochodów dla Partnerów Programu z tytułu zrealizowanych transakcji przez osoby polecone w serwisie Trejdoo.com

Dzięki Programowi Partnerskiemu Trejdoo Partnerzy, którzy zamieszczą narzędzie reklamowe typu banner, link czy widget na swojej stronie lub przekażą drogą elektroniczną zaproszenie e-mail osobom poleconym, zarabiają na realizacji transakcji tych osób w serwisie Trejdoo.com.

Partner Programu wynagradzany jest w momencie, gdy osoba polecona zarejestruje się, a następnie dokona dowolnej transakcji wymiany waluty w serwisie Trejdoo.com

Od momentu rejestracji osoby poleconej, przez okres kolejnych 6 miesięcy Partner otrzyma od Trejdoo.com 20 procent od prowizji pobieranej przez Trejdoo od każdej transakcji zrealizowanej przez tę osobę w serwisie.

Każda z osób poleconych może również zostać Partnerem serwisu i zarabiać razem z Trejdoo.com.

Aby przystąpić do Programu Partnerskiego Trejdoo wystarczy, że Partner zarejestruje się na stronie: Trejdoo.com, i wybierze zakładkę Program Partnerski. Następnie umieści specjalny kod HTML na swojej stronie internetowej lub przekaże osobie poleconej zaproszenie drogą e-mail (w przypadku nie posiadania własnej strony www).

Każde narzędzie reklamowe typu banner, link, widget czy e-mail, posiada specjalny kod identyfikujący danego Partnera. W momencie, gdy osoba polecona kliknie na dany banner, zarejestruje się i wykona dowolną transakcję w serwisie Trejdoo.com, Program naliczy odpowiednią wartość wynagrodzenia dla Partnera.

Stan konta Partner serwisu może sprawdzać na bieżąco w zakładce Program Partnerski -> Portfel

Przykład 1:

Partner przesłał zaproszenie do 3 znajomych osób, które realizują transakcje walutowe.
Wszystkie te osoby potwierdziły zaproszenia i zarejestrowały się w serwisie Trejdoo.com, gdzie:

W przypadku, gdy osoby polecone będą przez okres conajmniej pół roku wykonywać transakcje w serwisie Trejdoo.com,
to przez 6 miesięcy od dnia zarejestrowania się danej osoby poleconej, na konto Partnera będzie wpływało automatycznie wynagrodzenie z tytułu opłaconych prowizji

Przykład 2:

W kwietniu:

  • Osoba Polecona 1 kupiła w serwisie Trejdoo.com 35 000 EUR, po 4,50 zł,
  • Osoba Polecona 2 sprzedała w serwisie Trejdoo.com 90 000 USD, po 3,30 zł,
  • Osoba Polecona 3 kupiła w serwisie Trejdoo.com 150 000 CHF, po 3,50 zł.

Do 10 dnia roboczego w maju, z tytułu transakcji osób poleconych, Partnerowi do portfela Programu wpłynęły następujące kwoty:

  • 14 EUR, ponieważ Osoba Polecona 1 kupując EUR zapłacił 70 euro prowizji z czego Partner otrzymał 20%,
  • 118,80 PLN, ponieważ Osoba Polecona 2 sprzedając USD zapłacił 594 zł prowizji z czego Partner otrzymał 20%,
  • 60 CHF, ponieważ Osoba Polecona 3 kupując CHF zapłacił 300 franków prowizji z czego Partner otrzymał 20%.

Powyższe kwoty Partner może w każdej chwili przesłać do portfela prowadzonego w serwisie Trejdoo.com,
a następnie dokonać wymiany poprzez arkusz zleceń lub wypłacić na swoje rachunki bankowe.

Należne wynagrodzenie Partnera do wypłaty jest naliczane na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego do 10-go dnia roboczego następnego miesiąca.
Wypłata jest możliwa jeżeli kwota wynagrodzenia osiągnie minimum 100 PLN brutto.
Wynagrodzenie Partnera zgromadzone w walucie obcej przeliczane jest na PLN na podstawie kursu kupna NBP w dniu naliczenia wynagrodzenia.
Wypłata wynagrodzenia jest możliwa po dostarczeniu przez Partnera wszystkich niezbędnych dokumentów określonych w regulaminie.

Dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia w Programie Partnerskim Trejdoo muszą być rozliczone z Urzędem Skarbowym.
Partner zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów w Programie Partnerskim Trejdoo.

Pełna treść regulaminu Programu Partnerskiego znajduje się w tym linku.

Wkrocz w świat nowoczesnych finansów

Dzięki naszym rozwiązaniom zarządzanie finansami staje się prostsze, a przede wszystkim tańsze.