SEKPLN stopy procentowe 400

Szwecja — stopy procentowe w górę, spadek SEK

Dziś Riksbank podjął decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych, co ma na celu ograniczenie inflacji w Szwecji. Decyzja ta jednocześnie spowodowała osłabienie korony szwedzkiej w stosunku do polskiego złotego. Dla firm importujących towary ze Szwecji do Polski oznacza to niższe koszty importu, ponieważ kurs SEKPLN znacznie się obniżył. Warto wykorzystać tę okazję do zwiększenia swojego zysku.

Podwyżka stóp procentowych w Szwecji o kolejne 50 punktów bazowych

Szwedzki bank centralny  Riksbank podjął dziś decyzję o podwyżce stóp procentowych z 3,00 % do 3,50 %.  Decyzja ta była spowodowana zbyt wysoką inflacją oraz podwyższeniem prognozy inflacji w 2023 r. z 5,5% do 5,9%. Bank już wcześniej zapowiadał kontynuowanie cyklu podwyżek stóp procentowych i dotrzymał słowa.  Ponadto bank wskazał w bieżącym komunikacie, że stopy procentowe prawdopodobnie wzrosną w czerwcu i wrześniu 2023 r. dwa razy o 25 punktów (0,25%).

Szwecja — decyzja w sprawie stóp procentowych — kwiecień 2023
Szwecja — decyzja w sprawie stóp procentowych — kwiecień 2023

W Szwecji w latach 2015-2019 stosowano ujemne stopy procentowe, a następnie podniesiono je do zera pod koniec 2019 roku. Dopiero w kwietniu 2022 roku Szwedzi wkroczyli w strefę dodatnich stóp procentowych i zwiększyli stawkę o 25 punktów bazowych. Później nastąpiły kolejne podwyżki, w tym stupunktowa podwyżka we wrześniu oraz podwyżki w listopadzie i lutym.

Inflacja w Szwecji

Szwecja jak większość gospodarek ma problem z inflacją (wykres poniżej). Pędzą inflacja w Szwecji, jest głównym powodem podnoszenia stóp procentowych. Od początku 2022 r. do stycznia 2023 r. inflacja CPI wzrosła ponad 2 razy osiągając poziom 12,3%.

Szwecja — inflacja (wskaźnik CPI)
Szwecja — inflacja (wskaźnik CPI)

Stopa bezrobocia w Szwecji

W dniu dzisiejszym poznaliśmy także odczyty stopy bezrobocia ze Szwecji za marzec 2023 r., które wypadły na poziomie 7,7%. Jest to wynik nieco gorszy od prognozy 6,8%, ale lepszy niż dane za okres poprzedni 8,2%.

Podwyżki stóp procentowych przez Riksbank mają na celu ograniczenie inflacji i zachowanie stabilności gospodarczej w kraju. Oczywiście, patrząc z drugiej strony, kolejne podwyżki mogą wpłynąć negatywnie na poziom wzrostu gospodarczego w Szwecji, a w tym także na poziom bezrobocia, którego podwyższenie obserwujemy na powyższym wykresie. 

Spadek kursu SEKPLN po danych ze Szwecji o stopach procentowych

Reakcja na dane o podwyżce stóp procentowych w Szwecji, była zauważona na rynku walutowym. Korona szwedzka w okolicach godziny 9:20 osłabiła się dość dynamicznie w stosunku do polskiego złotego o około 1,4 % osiągając poziom 0,4015 (SEKPLN).

Udostępnij post