EURO stopy%

EBC i decyzje o stopach. Co mówi Lagarde?

Decyzje w sprawie stóp procentowych i komunikat prasowy EBC  

Wczoraj 26 października 2023 roku Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego podjęła ważne decyzje dotyczące kluczowych stóp procentowych ECB. Aby nieco przybliżyć ten temat, postaramy się przedstawić je w bardziej przystępny sposób.

1. Stałe stopy procentowe. Rada postanowiła utrzymać kluczowe stopy procentowe ECB na niezmienionym poziomie. W skrócie Rada uważa, że aktualne stopy procentowe są odpowiednie, by kontrolować inflację i doprowadzić ją do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. Stopy procentowe dla głównych operacji refinansowania, dla marginalnej linii kredytowej oraz depozytowej pozostaną na poziomie odpowiednio 4,50%, 4,75% i 4,00%.

Prezentujemy poniżej wykresy ilustrujące historyczne podwyżki stóp procentowych. Warto zaznaczyć, że wczorajsza decyzja Rady Prezesów EBC przerywa serię 11 kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Strefa Euro - Refinansowa stopa procentowa, data 2023-10-26
Strefa Euro — Stopa procentowa kredytu marginalnego, data: 2023-10-26

2. Inflacja – co warto wiedzieć. Choć inflacja pozostaje na wysokim poziomie, we wrześniu zaobserwowano jej wyraźny spadek. Rada będzie nadal monitorować sytuację, bazując na najnowszych danych gospodarczych i finansowych, aby dostosować swoją politykę odpowiednio.

3. Program zakupu aktywów (APP) i program zakupu w sytuacji pandemii (PEPP). Dwa ważne programy, które miały na celu wsparcie gospodarki w trudnych czasach. APP jest obecnie stopniowo redukowany, podczas gdy PEPP będzie nadal funkcjonował co najmniej do końca 2024 roku.

4. Operacje refinansowania. Banki spłacają pożyczone środki, co Rada będzie regularnie oceniać, aby dostosować swoją politykę pieniężną.

Podsumowując, Rada Zarządzająca jest gotowa do dostosowywania wszystkich swoich narzędzi, aby inflacja wróciła do poziomu 2% w średnim okresie. Kluczową kwestią jest zachowanie stabilności cen i płynności transmisji polityki pieniężnej w całej strefie euro.

Pełna treść komunikatu znajduje się w tym miejscu: KLIKNIJ.

Podsumowanie oświadczenia Christine Lagarde na temat sytuacji gospodarczej w Strefie Euro

Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, wyraziła obawy dotyczące obecnego stanu gospodarki strefy euro. Wskazała, że wcześniejsze decyzje dotyczące podwyżki stóp procentowych wpłynęły na ograniczenie popytu, co może być jednym z powodów spowolnienia gospodarczego.

Głównym celem podwyżek stóp była walka z inflacją. Lagarde podkreśliła, że stopy procentowe będą kluczowym narzędziem w dążeniu do utrzymania stabilności cenowej. Niemniej jednak gospodarka strefy euro nadal boryka się z problemami, co wskazuje na jej słabość. W szczególności sektor przemysłowy zgłasza trudności z inwestycjami i oszczędnościami, co związane jest z rygorystycznymi warunkami panującymi na rynku.

Ogólna sytuacja na rynku pracy również budzi niepokój. Mimo że inflacja cen żywności zanotowała spadek, to jednak jej poziom wciąż jest wysoki w porównaniu z danymi historycznymi. W perspektywie całego roku gospodarka prawdopodobnie nadal będzie słaba, a potencjalne zagrożenia dla wzrostu gospodarczego wskazują na trend spadkowy.

W kontekście globalnym warto zwrócić uwagę na sytuację walutową. Euro zyskało na wartości podczas komentarzy Lagarde, jednak główną przyczyną była słabość dolara.

Podsumowując, choć Lagarde wydaje się być bardziej optymistyczna co do przyszłości gospodarki niż niektórzy komentatorzy, jej obawy dotyczące obecnej sytuacji są wyraźne. Głównym celem polityki gospodarczej w nadchodzących miesiącach będzie walka z inflacją i próba stymulowania wzrostu.

Fluktuacje kursu EUR/PLN. Analiza ruchów walutowych i kluczowe poziomy wsparcia oraz oporu.

W dniu wczorajszym euro delikatnie straciło na wartości wobec polskiego złotego, oscylując w zakresie około 3,8 grosza, co równa się 380 pipsom. Dziś waluta europejska odzyskała już połowę tej straty. Aktualny kurs EUR/PLN kształtuje się w okolicach poziomów wsparcia i oporu między 4,4883 a 4,4511 i wynosi 4,4626, co widać na załączonym obrazie. Szczegółową analizę zaznaczonych poziomów możesz znaleźć we wpisie z 25 listopada 2023 roku, ”EUR/PLN w świetle analizy technicznej: Przyszłość rynku euro i stopy procentowe w Strefie Euro”.


Udostępnij post