Analiza techniczna EURPLN

EUR/PLN w świetle analizy technicznej: Przyszłość rynku euro i stopy procentowe w Strefie Euro.

Analiza techniczna EUR/PLN.

Analiza techniczna pary EUR/PLN oparta na zasięgach świec tygodniowych przedstawia się następująco:

Po ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, które miały miejsce 15 października 2023, złotówka zyskała na wartości w stosunku do euro. Aktualne wsparcie techniczne zostało zidentyfikowane w strefie cenowej oscylującej w zakresie 4,3942 – 4,4511, co wskazano na ilustracji poniżej za pomocą górnego zielonego kwadratu. Niżej, druga mocna strefa wsparcia przedstawiona jest dolnym zielonym kwadratem i obejmuje zakres 4,3677 – 4,2860. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie priorytetem jest obrona pierwszej strefy wsparcia. Opór, wynikający z tej analizy, znajduje się w zakresie 4,7320 – 4,7750, co podkreślono kolorem czerwonym.

Przechodząc do analizy na wykresie 4-godzinnym (4H) dla EUR/PLN, pierwszy znaczący opór widoczny jest w okolicach 4,4794 – 4,4883. Obecnie cena znajduje się w bliskim kontakcie z tym poziomem. Zakładając scenariusz wzrostowy, po przełamaniu tego zakresu, następnym oporem będzie zakres 4,5182 – 5,5279, a kolejnym poziomem oporu jest cena 4,5523, odpowiadająca 50% zniesienia obecnego trendu spadkowego.

Kluczowe wydarzenia ze strefy EUR. Jutro decyzja w sprawie stóp procentowych.

Dla osób interesujących się kursem EUR kluczowe wydarzenia makroekonomiczne ze strefy EURO mają istotne znaczenie. Jutro szczególnie ważne będą decyzje dotyczące stóp procentowych w Strefie Euro oraz konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego.

Jak pokazują poniższe wykresy, zarówno stopa refinansowa Strefy Euro, jak i oprocentowanie depozytów od lipca 2022 roku były w trendzie wzrostowym. Obecnie przewiduje się, że te stawki pozostaną na stałym poziomie.

Chociaż nie oczekuje się zmian stóp procentowych, to ostateczny wynik poznamy jutro. Warto podkreślić, że decyzjom o stopach procentowych oraz konferencjom prasowym po posiedzeniu banku często towarzyszy znaczna zmienność rynkowa.

Strefa Euro - stopa refinansowa
Strefa Euro - oprocentowanie depozytów

Udostępnij post