Złoty pozostaje stabilny

Sytuacja na parach walutowych związanych z polską walutą pozostaje stabilna mimo wczorajszego niewielkiego osłabienia złotego. Kurs EUR/PLN na otwarciu wczorajszego dnia znajdował się na poziomie 4,2723. Ostatecznie kurs na zamknięciu dnia wyniósł 4,2741. Jak widać złoty niewiele się osłabił do euro w dniu wczorajszym. Różnica między maksymalnym a minimalnym kursem dnia na EUR/PLN wynosiła około dwóch groszy. Wczorajsza zmienność na parze walutowej USD/PLN oscylowała w granicach trzech groszy. Kurs USD/PLN na otwarciu wczorajszego dnia wyniósł 3,9507. Natomiast na zamknięciu dnia osiągnął poziom 3,9610. Złoty osłabił się do dolara o około jeden grosz. Na CHF/PLN zmienność podobnie jak w przypadku dolara amerykańskiego wynosiła około trzech groszy. Początek wczorajszego dnia na CHF/PLN to poziom 3,9770. Maksimum dnia wypadło na poziomie 4,0055. Ostatecznie kurs na zamknięciu dnia wyniósł 3,9909. Złoty także niewiele osłabił się względem funta w dniu wczorajszym. Wzrosty na parze walutowej GBP/PLN wyniosły niecały grosz. Zmienność dzienna obserwowana na tej parze walutowej oscylowała w granicach trzech groszy. Wczorajszy kurs na zamknięciu dnia znajdował się na poziomie 4,9434. W godzinach porannych obserwujemy niewielkie osłabienie złotego w stosunku do walut obcych w porównaniu z dniem wczorajszym. W dzisiejszym dniu przed godziną 9.00 pary walutowe związane z polską walutą kwotowane są następująco: EUR/PLN 4,2833; USD/PLN 3,9688; CHF/PLN 3,9964 oraz GBP/PLN 4,9505. Kwotowania na parach walutowych związanych ze złotym będą w najbliższych dniach pozostawały pod wpływem czynników zewnętrznych.

Wczorajsze dane makro ze Stanów Zjednoczonych trochę rozczarowały. Złożono mniej wniosków o kredyt hipoteczny w porównaniu z zeszłym tygodniem. Odczyt wypadł na poziomie -2,7% (prognoza zakładała wzrost o 3,1%). Sprzedaż domów na rynku wtórnym także wypadła poniżej oczekiwań. W lutym sprzedano 5,48 mln domów (prognoza zakładała sprzedaż na poziomie 5,57 mln domów). Wzrosła ilość zapasów ropy w ciągu tygodnia. Prognozowano wzrost zapasów ropy na poziomie 1,9 mln baryłek, tymczasem przyrost zapasów wyniósł 4,95 mln baryłek. Spowodowano to spadek cen ropy na światowych rynkach. Z Polskich danych poznaliśmy wczoraj wskaźniki koniunktury gospodarczej. Odczyty okazały się lepsze od prognoz ale nie wpłynęły na kwotowania złotego. Dzisiejszego dnia z danych makro z Polski poznamy stopę bezrobocia za luty. Prognoza zakłada spadek stopy bezrobocia o 0,1%. Obecnie stopa bezrobocia wynosi 8,6%. Dodatkowo o godzinie 14 zostanie opublikowany protokół z posiedzenia RPP. Z pozostałych danych makro warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii. Dobry wynik może wesprzeć kwotowania funta. Z danych makro z USA poznamy tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych oraz wyniki sprzedaży nowych domów. O godzinie 13.45 czasu polskiego wystąpienie publiczne będzie miała prezes Fed Janet Yellen. O tej godzinie może pojawić się podwyższona zmienność na parach związanych z dolarem amerykańskim.

Udostępnij post