Wyhamowanie umocnienia złotego

Polska waluta o poranku delikatnie umacnia się w relacji do głównych walut w porównaniu z dniem wczorajszym. Wczoraj można było zaobserwować niewielkie osłabienie na parach związanych ze złotówką. Kursy walutowe na zamknięciu dnia kwotowane były następująco EUR/PLN 4,2306 zł, USD/PLN 3,5944 zł, CHF/PLN 3,6742 zł, GBP/PLN 3,7454 zł. W dniu dzisiejszym kursy walut związanych z polską walutą oscylują wokół kursów na zamknięciu dnia. Jedynie na funcie można zaobserwować mocniejsze umocnienie złotówki (około jeden grosz). Wczorajsze informacje z Polski o wynagrodzeniach i zatrudnieniu okazały się nieco słabsze od prognoz. Wynagrodzenie w relacji rocznej wyniosło 6% (prognoza zakładała 6,2%), natomiast zatrudnienie wzrosło o 4,5% r/r (przy prognozie na poziomie 4,6%. Dane te spowodowały wyhamowanie umocnienia złotego widoczne w ostatnim czasie.

Wysoka dynamika inflacji została odnotowana w Wielkiej Brytanii, jednak pomimo, że przekracza ona cel inflacyjny Banku Anglii to funt tracił wczoraj na wartości. Nawet wczorajsze wystąpienie Carneya nie zahamowało spadków na funcie. Szef Banku Anglii stwierdził, że w najbliższym czasie podwyżki stóp procentowych mogą być uzasadnione. Brytyjska waluta będzie dzisiaj ponownie w centrum uwagi za sprawą publikacji danych z rynku pracy. Dane odnośnie płac mogą okazać się kluczowe. Konsensus rynkowy wskazuje na odczyt równy 2,1% r/r. Stopa bezrobocia powinna pozostać na poziomie 4,3%.

W trakcie dzisiejszego dnia poznamy także dane z Polski na temat sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej za wrzesień. Rynek oczekuje odczytów na poziomie 7,9% r/r oraz 5,2% r/r. Z danych z USA zostaną opublikowane dane o pozwoleniu na budowę domów oraz o rozpoczętych budowach domu.

Udostępnij post