Wydarzenia mogące wpływać na dolara amerykańskiego

Podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych jest zależna od dobrych danych płynących amerykańskiej gospodarki – takie stanowisko w poprzednim tygodniu zajęła Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych. Chodzi tu o dane które będą potwierdzały wzrost gospodarczy w drugim kwartale, poprawę sytuacji na rynku pracy oraz zbliżanie się inflacji do celu 2%. Skutkiem tej retoryki FED jest umocnienie się dolara amerykańskiego. Jednocześnie sytuacja ta, wpływa na słabość polskiego złotego, który dziś w okolicach godziny 9:00 był wyceniany wobec głównych walut w następujący sposób: EUR/PLN 4,4220 zł, CHF/PLN 4,0000 zł, USD/PLN 3,9665 zł, GBP/PLN 5,8020 zł. Ponieważ raporty podsumowujące drugi kwartał w USA zostaną opublikowane po 29 czerwca, to warto obserwować kluczowe dane które będą informowały o kondycji amerykańskiej gospodarki. Dobre dane z USA mogą wpływać na dalsze umacnianie się dolara i osłabianie złotego, natomiast słabe dane odwrotnie. Z uwagi na wolny dzień w Polsce w dniu jutrzejszym (Boże Ciało), poniżej przedstawiamy informacje mogące mieć pływ na kursy walut dla dnia dzisiejszego i jutrzejszego.

Udostępnij post