Wyczekiwanie na raport z rynku pracy w USA

Uczestnicy rynków finansowych zawsze z niecierpliwością wyczekują na najważniejszą publikację makroekonomiczną każdego miesiąca jaką jest raport z rynku pracy w USA. Dane te będą szczególnie ciekawe w kontekście ostatniej fali umocnienia dolara, któremu towarzyszą również silne ruchy na rynku obligacji. Oprócz zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (tzw. payrollsy) inwestorzy zwracać będą uwagę również na dane dotyczące dynamiki płac, czyli czynnika mającego szczególny wpływ na zmianę cen dóbr konsumenckich. W przypadku payrollsów rynek oczekuje wartości 185 tys. i taka wartość ma szansę zmaterializować się, o czym świadczą wstępne dane ADP, które poznaliśmy w środę (prognozy ADP wykazały wzrost zatrudnienia o 230 tys.). Jeśli chodzi natomiast o wynagrodzenia to ich dynamika, według rynkowego konsensusu, ma zwolnić z 2,9% do 2,8% r/r, co i tak byłoby nieco powyżej średniej z ostatnich miesięcy. Te lekkie odbicie w płacach nie stwarza jednak jeszcze środowiska silnej presji inflacyjnej, która zmusiłaby FED do agresywniejszego podnoszenia stóp procentowych.

Ciekawą sytuację obserwujemy obecnie na parze EURUSD. Cena zdołała przebić wsparcie na 1,1550, niemniej wczoraj kupujący ponownie pojawili się na poziomie, który wyznaczony jest przez potencjalne prawe ramię wzrostowej formacji odwróconej głowy i ramion. Trzeba jednak dodać, że jeśli cena wydostanie się poniżej wyznaczonej linii to spadki mogą rozwinąć się w najbliższym czasie nawet do poziomów poniżej 1,1300.

Podsumowując, można stwierdzić, że nawet większe odchylenia od prognoz nie zmienią pozytywnego obrazu amerykańskiej gospodarki. Niemniej patrząc przez pryzmat ostatniego silnego wzrostu rentowności amerykańskich obligacji, dzisiejsza publikacja może być katalizatorem większych ruchów na rynku walutowym. Publikacja raportu nastąpi o godzinie 14:30 i w tym samym czasie pojawią się tożsame dane z Kanady, które silniej oddziaływać będą na dolara kanadyjskiego. Ten w ostatnim czasie umacnia się na fali porozumienia handlowego jakie udało się przedstawicielom tego kraju osiągnąć z USA i Meksykiem – zwanego USCMA i zastępującego stare porozumienie NAFTA. Dziś para CADPLN nadal walczy z oporem na 2,90 zł.

 

Udostępnij post