Wstępne publikacje indeksów PMI dla Europy i USA. Konsolidacja na złotym.

Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia mogącym mieć wpływ na kursy walut będą wstępne publikacje indeksów PMI dla krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Wstępne odczyty indeksów PMI będą dotyczyły zarówno przemysłu jak i usług. Zostaną one opublikowane jeszcze przed południem i będą dotyczyć takich państw jak Francja i Niemcy oraz dla całej Strefy Euro. Po południu zostaną opublikowane indeksy PMI dla Stanów Zjednoczonych. Indeksy PMI opisują aktualną sytuację w gospodarce w danym kraju i dotyczą przemysłu i usług. Wstępny odczyt indeksu PMI publikowany jest na tydzień przed finalnym odczytem indeksów. Analitycy prognozują niewielkie wzrosty indeksów PMI w stosunku do poprzednich publikacji.

Z danych makroekonomicznych opublikowanych w dniu wczorajszym warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii za miesiąc luty. Zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym sprzedaż okazała się dużo lepsza od zakładanych prognoz. Rok do roku sprzedaż wzrosła o 3,7% (prognoza zakładała wzrost o 2,6%). W ujęciu miesięcznym sprzedaż wyniosła 1,4% (przy prognozie na poziomie 0,4%). Dobre wyniki sprzedaży w Wielkiej Brytanii chwilowo wsparły kotowania funta w relacji do walut obcych. Funt zaraz po publikacji zyskał prawie trzy grosze względem złotego. Później kurs obniżył się do poziomów obserwowanych przed publikacją danych. Z danych dotyczących Polski GUS podał informację dotyczącą wysokości stopy bezrobocia za miesiąc luty. Publikacja okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków. Stopa bezrobocia w Polsce obniżyła się i wynosi obecnie 8,5%. W dniu wczorajszym poznaliśmy także protokół z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Większość członków Rady stwierdziła, że w nadchodzących kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych. Jednak niektórzy członkowie ocenili, że gdyby dane i prognozy wskazywały na silniejszą presję inflacyjną od przewidywanej w marcowej projekcji, wówczas uzasadnione może być podwyższenie stóp procentowych. Scenariusz bazowy zakłada podwyżkę stóp procentowych dopiero 2018 roku.

Polska waluta w czwartek umocniła się do euro, dolara i franka. Skala umocnienia złotego była mniej więcej taka sama jak osłabienie obserwowane dzień wcześniej. Polska waluta od kilku dni utrzymuje się w konsolidacji. Złoty zyskał wczoraj nieco ponad jeden grosz do euro. Kurs EUR/PLN rozpoczął kwotowania wczoraj od poziomu 4,2739 i zakończył na poziomie 4,2597. Od początku tego tygodnia para walutowa EUR/PLN znajduje się w konsolidacji w zakresie od 4,2898 do 4,26. Na USD/PLN złoty zyskał także około jednego grosza analizując dzień wczorajszy. Początek dnia to kwotowania na poziomie 3,9611. Koniec dnia wypadł na poziomie około 3,95. Zakres konsolidacji obserwowany od kilku ostatnich dni  na parze USD/PLN to poziom od 3,9766 do  3,9410. Mniej więcej okolice 3,94 stanowią obecnie lokalne wsparcie na tej parze walutowej. Na CHF/PLN obserwowaliśmy umocnienie złotego o ponad jeden grosz. Początek wczorajszego dnia na CHF/PLN to poziom 3,9911. Kurs na zamknięciu dnia wyniósł 3,9766. Na CHF/PLN konsolidacja kursu walutowego oscyluje w zakresie od 4,0055 do 3,9590. Jedyną walutą co do której złoty osłabił się w dniu wczorajszym był funt. Zakres osłabienia złotego nie był duży. Kurs na otwarciu dnia wyniósł 4,9434. Natomiast na zamknięciu dnia 4,9473. Na GBP/PLN w dniu wczorajszym kurs przez chwilę osiągnął poziom 4,9668. Funt wzmocnił się na chwile po publikacji dobrych danych o sprzedaży detalicznej. W ostatecznym rozrachunku złoty zdołał się wybronić przed większym osłabieniem w stosunku do funta. W godzinach porannych można zaobserwować niewielkie osłabienie złotego. O godzinie 8 za euro zapłacimy 4,2676 złotego, za dolara amerykańskiego 3,9642 złotego, za franka 3,9825 złotego natomiast za funta 4,9414 złotego.

W dzisiejszym kalendarzu danych makro oprócz publikacji wstępnych indeksów PMI w Europie i USA zostaną zaprezentowane dane na temat inflacji konsumenckiej w Kanadzie. Dodatkowo poznamy z USA zamówienia na dobra trwałego użytku.

Udostępnij post