W oczekiwaniu na rating Polski agencji Fitch

Na złotówce obserwujemy dzisiaj utrzymanie presji podażowej przed decyzją agencji Fitch dotyczącą polskiego ratingu. Obecnie euro kosztuje 4,4062 PLN, za dolara amerykańskiego trzeba zapłacić 3,9605 PLN, a frank szwajcarski kosztuje 4,0450 PLN. Na świecie dobrym nastrojem napawają historycznie wysokie poziomy na amerykańskich indeksach giełdowych. Jednak w Europie rynki finansowe są nadal pod wrażeniem Brexitu Wielkiej Brytanii. Wczoraj przez większą część handlu w Europie złoty pozostawał najsłabszą walutą koszyka CEE. Fakt ten częściowo tłumaczyć można dzisiejszą rewizją ratingu przez agencję Fitch. Bazowy scenariusz zakłada obniżenie perspektywy ratingu (ze stabilnej do negatywnej) przy jednoczesnym utrzymaniu oceny A-. Prawdopodobne obniżenie perspektywy nie powinno być tutaj zaskoczeniem gdyż na podobny ruch zdecydowały się wcześniej pozostałe agencje. W konsekwencji wydaje się, iż obniżka samej perspektywy jest już wstępnie zdyskontowana i nie powinna doprowadzić do mocniejszych spadków na rynkach walutowym i długu. Z danych krajowych warto bliżej przyjrzeć się wczorajszej publikacji bilansu obrotów bieżących za maj. Nadwyżka wyniosła 495 mln EUR, jednak rynek zwrócił przede wszystkim uwagę na załamanie eksportu, gdzie dynamika ta była ujemna po raz pierwszy od stycznia tego roku. Inwestorzy zakładają jednak, iż mogłoby to być jednorazowe odchylenie, choć nie brak również głosów mówiących o początku trwałej tendencji w europejskiej wymianie handlowej. W szerszym ujęciu PLN pozostawał relatywnie słaby i w świetle obecnych czynników zewnętrznych i lokalnych najprawdopodobniej stan ten zostanie utrzymany. W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotniejszych publikacji makroekonomicznych z kraju. Wydarzeniem sesji na PLN będzie przegląd ratingu ze strony agencji Fitch. Tradycyjnie ogłoszenia decyzji możemy spodziewać się dopiero popołudniu, a nawet w godzinach wieczornych. Na szerokim rynku możemy być świadkami pogorszenia nastrojów w Europie po tym jak w zamachu terrorystycznym w Nicei zginęło ponad 80 osób. Reasumując koniec tygodnia słabszy na złotówce, ale jeśli rating Polski zostanie dziś utrzymany kolejny tydzień zapowiada się z mocniejszą PLN.

Udostępnij post