Uwaga inwestorów zwrócona na Jackson Hole

Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia na rynkach finansowych jest dzisiejsze wystąpienie prezesów Fed i EBC w Jackson Hole. O godzinie 16.00 czasu polskiego swoje wystąpienie przedstawi szefowa Fed Janet Yellen. Natomiast o godzinie 21.00 będzie przemawiał szef EBC Mario Draghi. Tematem przewodnim tegorocznego sympozjum w Jackson Hole jest „Wspieranie dynamicznej gospodarki globalnej”. Rzecznik EBC zapowiedział, że przemówienie Draghiego będzie dotyczyć tematu konferencji. Również w przypadku wystąpienia Yellen rynek nie oczekuje istotnych deklaracji w sprawie dotychczasowej prowadzonej polityki monetarnej, czyli podwyżki stóp procentowych w grudniu. Ewentualne sugestie szefów banków centralnych w zakresie zmian w polityce monetarnej mogą powodować podwyższoną zmienność na rynku walutowym.

Złoty w dniu wczorajszym umocnił się względem głównych walut obcych. Polska waluta zyskała w relacji do euro, dolara, franka i funta. Do euro złoty zyskał dwa grosze, do dolara jeden grosz, do franka ponad jeden grosz oraz trzy grosze względem funta. Złoty był wczoraj najmocniejszą walutą z koszyka Emerging Markets. O godzinie 8.30 za euro zapłacimy 4,2605 zł, za dolara 3,6117 zł, za franka 3,7425 zł oraz 4,6215 za funta. Warto zwrócić uwagę na dalszą deprecjację funta i ustanowienie nowych minimów. Oprócz umocnienia złotego na rynku długu można było zaobserwować spadek rentowności (wzrost cen) na całej długości krzywej oraz wzrost cen akcji. Indeks WIG20 zyskał 2,73 %. Indeks ten  osiągnął najwyższy poziom od 2015 roku.

Wczorajsza publikacja danych PKB z Wielkiej Brytanii okazała się zgodna z prognozami. PKB w ujęciu kwartalnym wyniósł 0,3% oraz 1,7% w ujęciu rocznym. Pomimo mało zaskakujących danych funt osłabił się. Po południu poznaliśmy dane z amerykańskiej gospodarki. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych okazała się mniejsza o dwa tysiące od zakładanej prognozy ale z kolei większa o dwa tysiące od poprzedniego odczytu. Gorsza od oczekiwań okazała się sprzedaż domów na rynku wtórnym. Liczba 5,44 mln była słabsza od prognozy na poziomie 5,57 mln oraz względem poprzedniego odczytu na poziomie 5,51 mln. Z danych makro z Polski GUS opublikował stopę bezrobocia w lipcu. Stopa bezrobocia nie zmieniła się w porównaniu z czerwcem i wyniosła 7,1%, choć oczekiwano spadku do poziomu 7%. Wczoraj poznaliśmy także protokół RPP z ostatniego posiedzenia. Według zapisków członkowie Rady oczekują, że do roku 2019  inflacja zbliży się do celu na poziomie 2,5%.

Dzisiejszy kalendarz danych makro oprócz wystąpień prezesów Fed i EBC będzie zwierał finalny odczyt PKB dla Niemiec za drugi kwartał oraz odczyt indeksu instytutu Ifo. Z USA poznamy zamówienia na dobra trwałego użytku i bez środków transportu.

Udostępnij post