Umocnienie złotego przed decyzją FOMC

Wtorek pod względem ruchów na rynku polskiego złotego upłynął bardzo interesująco, ale i groźnie. Początkowo polski złoty znacznie się osłabił i ceny walut osiągnęły wysokie poziomy. Czynnikiem sprawczym tego stanu była Agencja Moody’s, która podniosła prognozę deficytu sektora finansów publicznych Polski w 2016 r. do 3,1% PKB (czyli o 0,2%) i stwierdziła, że pogarsza to perspektywy wiarygodności polskiego zadłużenia. Jako, że w maju 2016 agencja ma dokonać zrewidowania polskiego ratingu, to w odczuciu inwestorów wzrasta prawdopodobieństwo, że Moody’s może obniżyć ocenę dla Polski w przyszłości. To właśnie te informacjach przełożyły się na osłabienie polskiego złotego i wzrost rentowności polskich obligacji. Sytuacja ta jednak trwała do godziny 14:30. Od tego momentu polski złoty zaczął się gwałtownie umacniać, a rentowności obligacji spadać. Ostatecznie ceny na głównych walutach zamknęły wczorajszy dzień na następujących poziomach: EURPLN 4,4430 (spadek ok. 5,5 grosza), CHFPLN 4,0182 (spadek ok. 7 groszy), USDPLN 4,0891 (spadek ok. 6,5 grosza), 5,8657 GBPPLN (spadek ok. 6 groszy). Z polskich danych makroekonomicznych poznaliśmy wczoraj odczyty stopy bezrobocia za grudzień oraz wstępne dane PKB za rok 2015 w ujęciu rok do roku. Stopa bezrobocia była nieco gorsza od prognoz (9,8% vs. 9,7%), natomiast wstępny odczyt PKB za 2015 okazał się lepszy od oczekiwań. Wzrósł bowiem do 3,6%, podczas gdy prognoza wynosiła 3,5%. PKB za 2014 wynosi 3,3%. Z danych z USA zaskakująco dobrze wypadł odczyt wartości indeksu zaufania konsumentów (Conference Board). Odnotowano wzrost z 96,3 pkt. do 98,1 pkt. (prognozowano 96,5 pkt.). Dziś w USA FOMC przedstawi decyzję w sprawie stóp procentowych. Przy okazji korygujemy wczorajsze informacje od nośnie terminu. Decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zostanie podana do wiadomości dzisiaj o godzinie 20:00 czasu polskiego, a nie w czwartek. Ponadto także dziś ze Stanów Zjednoczonych poznamy dane dotyczące sprzedaży nowych domów za grudzień oraz tygodniową zamianę zapasu paliw.

Udostępnij post