Stabilizacja kursu złotego

W piątek poznaliśmy dane dotyczące sytuacji na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Stopa bezrobocia wyniosła 4,9% wobec prognozy na poziomie 4,8%, natomiast zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniosła 151 tys. przy prognozowanych 180 tys. Płaca godzinowa (m/m) dla pracowników przedsiębiorstw zwiększyła się o 0,1 % wobec prognozy na poziomie 0,2%. Odczyt tych danych lekko rozczarował, a szczególnie dane dotyczące zmiany poziomu zatrudnienia, które to okazały się dużo niższe od poziomu prognozy. Oczywiście miało to wpływ na wycenę dolara na głównej parze EUR/USD, w pewnym momencie kurs tej pary znalazł się na poziomie nieco powyżej 1,12. W późniejszych godzinach handlu kurs ustabilizował się na poziomie 1,1150. Dzisiejszy kurs EUR/USD wynosi w okolicach 1,1178 czyli nie odbiega znacząco od piątkowego kursu zamknięcia. Reasumując, odczyt danych piątkowych nie wpłynął znaczącą na wycenę głównej pary walutowej, niewielka zmienność pojawiła się tylko podczas odczytu danych z rynku pracy.W przypadku polskiej waluty zeszły tydzień przyniósł osłabienia, w tej chwili obserwujemy wyhamowanie spadków dotyczących polskiego złotego. Bardzo istotny wpływ na wycenę polskiej waluty będzie miała decyzja dotycząca podwyżki stóp procentowych w USA, natomiast pozostaje pytanie w jakim stopniu ewentualne podwyżki stóp procentowych są zdyskontowane na rynku. W dniu dzisiejszym nie będzie istotnych publikacji makroekonomicznych z Polski, natomiast z Europy pojawią się dane dotyczące usługowych indeksów PMI za sierpień. Dane te będą dotyczyły Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i strefy Euro. Dodatkowo ze strefy Euro zostaną opublikowane dane dotyczące sprzedaży detalicznej za lipiec. Ze względu na to, że dzisiaj jest Święto Pracy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie nie pojawią się dane z tych państw.

Udostępnij post