RPP wyczekuje na rozwój sytuacji

RPP nie zaskoczyła rynku i stopy procentowe pozostały wczoraj na tym samym poziomie. Jednak prawdopodobieństwo dalszej obniżki stóp procentowych jest duże. Prezes Marek Belka zapowiedział, że jeśli deflacja będzie się utrzymywać, to RPP nie wyklucza dostosowania wysokości stóp procentowych. Naszym zdaniem, dalsze obniżki stóp procentowych w Polsce nie są konieczne. Deflacja jest spowodowana głównie spadkiem cen paliw i żywności. Cięcia stóp procentowych miałyby zachęcić obywateli do brania kredytów konsumenckich oraz osłabić kurs złotego, aby przyciągnąć zagranicznych inwestorów. Skuteczność obniżki stóp w pierwszym przypadku jest kwestią dyskusyjną, na razie nie widzieliśmy żadnych statystycznych danych nt. zaciągniętych nowych kredytów po ostatnim dostosowaniu stóp. Po drugie złoty jest i tak słaby na rynku, a jeszcze większe jego osłabienie jest trochę jak „bicie głową w mur”, ponieważ uruchomienie QE w Strefie Euro spowoduje spadek EUR/PLN, a powstrzymywanie tego spadku przez obniżkę stóp procentowych przypomina wojnę walutową, czyli kto bardziej osłabi swoją walutę. Na czynniki zewnętrzne nic nie poradzimy – ceny ropy spadają, żywności również, rynku zbytu dla producentów zmniejszyły się ze względu na rosyjskie sankcje. Pobudzenie popytu wewnętrznego jest na pewno jakimś wyjściem w tej sytuacji, jednak nie koniecznie może zadziałać w obecnej sytuacji.

Udostępnij post