RPP: stopy procentowe bez zmian

W środę Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na nie zmienionym poziomie. Decyzja odnośnie wysokości stóp procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. Członkowie RPP uważają, że obecna deflacja nie ma negatywnego wpływu na gospodarkę w związku z tym dalsze obniżki stóp procentowych nie spowodują zwiększenia przyrostu PKB. Rada oczekuje na pojawienie się inflacji na początku przyszłego roku która przyspieszy wzrost gospodarczy. Na konferencji prasowej po ogłoszeniu decyzji Prezes NBP stwierdził, że w odpowiednim momencie dojdzie do podwyżek stóp procentowych ale nie będzie to następny rok. Scenariusz bazowy wśród ekonomistów zakłada utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie do końca 2017 roku. Ewentualne podwyżki stóp procentowych zakładane są dopiero w 2018 roku. W związku z tym wydaje się, że czeka nas okres dłuższej stabilizacji poziomu stóp procentowych w Polsce.Na parach walutowych USD/PLN i EUR /PLN nic szczególnego się nie wydarzyło. Polski złoty pozostaje stabilny. Być może coś zmieni się po piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Kurs GBP/PLN w dniu wczorajszym na zamknięciu wyniósł około 4,88. Co ważne zostały przebite minima z połowy sierpnia bieżącego roku.W środę inwestorzy z Europy poznali finalne odczyty usługowych indeksów PMI. Wskaźniki dla Niemiec i strefy euro były niewiele lepsze od wstępnych szacunków. Natomiast odczyty z Hiszpanii, Włoch i Francji były słabsze, w związku z tym trudno było oczekiwać na poprawę globalnych nastrojów. Dane z amerykańskiego rynku były nieco sprzeczne. Słabszy od oczekiwań okazał się raport ADP dotyczący zmiany zatrudnienia. Odczyt wypadł na poziomie 154 tys. (prognoza zakładała 166 tys.). Dużo lepiej wypadł odczyt usługowego indeksu ISM. Wzrósł on z 51,4. pkt do poziomu 57,1 pkt. Można przypuszczać, że wzrost ten jest przykładem naturalnego odreagowania spadków wartości indeksu z poprzedniego miesiąca.Kalendarz makroekonomiczny w dzisiejszym dniu nie jest rozbudowany. W Europie poznamy niemiecką dynamikę zamówień w przemyśle za sierpień, inflację CPI dla Szwajcarii oraz protokół z posiedzenia ECB. Po południu ze Stanów Zjednoczonych napłyną informacje o tygodniowej liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Udostępnij post