RPP: stopy procentowe bez zmian.

Zgodnie z prognozami Rada Polityki Pieniężnej postanowiła wczoraj utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,50%. Na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP stwierdziła, że wzrost aktywności gospodarczej na świecie jest umiarkowany. W strefie euro wzrost PKB jest stabilny. W Stanach Zjednoczonych koniunktura jest wspierana przez poprawę sytuacji na rynku pracy oraz przyrost inwestycji. W marcu ceny surowców na świecie obniżyły się, pozostając jednak powyżej poziomu sprzed roku. W wyniku tego roczne wskaźniki inflacji w wielu krajach są wyższe. Jednak inflacja bazowa pozostaje na niskich poziomach. W Polsce bieżące dane o produkcji sygnalizują poprawę koniunktury w I kw. br. Głównym czynnikiem wzrostu aktywności gospodarczej pozostaje rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń wychowawczych. W marcu inflacja CPI nieco się obniżyła. Inflacja bazowa jest nadal niska, wskazuje to na utrzymującą się słabą presję popytową. W ocenie Rady, w kolejnych kwartałach inflacja ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie. Ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego jest ograniczone. Rada stwierdziła, że w najbliższym czasie nie będzie podnosiła stóp procentowych.

W dniu wczorajszym poznaliśmy odczyty indeksów PMI dla usług. Indeks PMI w Niemczech wyniósł 55,6 pkt. i okazał się zgodny z zakładaną prognozą. Dobry odczyt indeksu pojawił się dla Wielkiej Brytanii. Wynik na poziomie 55 pkt. okazał się lepszy od prognoz na poziomie 53,5 pkt. Dla strefy euro odczyt indeksu PMI był minimalnie gorszy od prognozy. Oczekiwano 56,5 pkt. natomiast odczyt był na poziomie 56 pkt. W USA indeks PMI dla usług wyniósł 52,8 pkt. prognoza zakładała wartość na poziomie 52,9 pkt. Gorzej wypadł indeks ISM dla usług. Wartość na poziomie 55,2 pkt. była dużo słabsza od prognozy na poziomie 57 pkt. Dobre dane dotyczyły raportu ADP o zatrudnieniu w USA. Według raportu w marcu przybyło 263 tys. nowych miejsc pracy. Prognoza zakłada wzrost na poziomie 185 tys. Jeżeli piątkowe dane z Amerykańskiego Departamentu Pracy o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym okażą się tak samo dobre jak raport ADP to możliwe jest umocnienie dolara amerykańskiego. Dzisiejszy kalendarz makro to wyniki zamówień w przemyśle za luty. Ze Szwajcarii poznamy dane na temat inflacji konsumenckiej. Z USA natomiast poznamy tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Warto także w dniu dzisiejszym zwrócić uwagę na wystąpienie publiczne szefa EBC Mario Draghiego oraz protokół z posiedzenia EBC.

Złoty w dniu wczorajszym umocnił się w relacji do euro, dolara, i franka. Polska waluta zyskała trochę ponad jeden grosz do dolara amerykańskiego. Kurs USD/PLN  na zamknięciu wczorajszego dnia wyniósł 3,9594. Do euro złoty zyskał wczoraj także ponad jeden grosz. Kurs EUR/PLN na zamknięciu wczorajszego dnia znajdował się na poziomie 4,2260. Natomiast do franka polska waluta zyskała ponad dwa grosze. Kurs CHF/PLN na zamknięciu dnia wyniósł 3,9445. Polska waluta w dniu wczorajszym odreagowała osłabienie obserwowane w ostatnich kilku dniach. O poranku dzisiejszego dnia złoty osłabia do euro, dolara i franka. Przed godziną 9.00 kwotowania par walutowych związanych ze złotym są następujące: EUR/PLN 4,2421 USD/PLN 3,9730 CHF/PLN 3,9604 GBP/PLN 4,9567.

Udostępnij post