Ropa drożeje, złoty traci na wartości

W czwartek był kolejnym dniem wzrostu ceny ropy naftowej. Cena baryłki ropy WTI rosła o blisko 5 proc. i zbliżyła się do oporu z połowy października. Obecnie cena tego surowca wynosi blisko 51 USD za baryłkę. W związku z wzrostem ceny ropy naftowej podrożały waluty surowcowe m in. NOK i CAD. Wzrost cen ropy jest efektem środowego porozumienia państw należących do OPEC w sprawie ograniczenia produkcji ropy naftowej.W dniu dzisiejszym bardzo ważną publikacją dla rynków będzie popołudniowy odczyt danych z amerykańskiego rynku pracy. Dotyczył on będzie stopy bezrobocia oraz zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Dane te mogą stanowić istotny wpływ na kurs amerykańskiej waluty. Jeśli dane będą powyżej prognoz to będzie oznaczało dobrą sytuację gospodarki USA i w związku z tym utrzymywanie mocnego kursu dolara.Wczorajszy kalendarz makroekonomiczny zawierał finalne odczyty indeksów PMI dla przemysłu. Publikacje te nie odbiegały znacząco od wcześniejszych założeń analityków. W przypadku Niemiec i Francji odnotowano spadek wskaźnika. Natomiast w przypadku Włoch, Szwajcarii oraz Hiszpanii nastąpił wzrost indeksu. Warto zauważyć, że dla Polski odnotowano wzrost wskaźnika z 50,2 pkt. do 51,9 pkt. (prognoza zakładała wartość 50,8 pkt.). Głównym czynnikiem odpowiadającym za zwyżkę polskiego PMI był wzrost nowych zamówień krajowych. Dane makroekonomiczne z USA również były powyżej prognoz. Przemysłowy indeks PMI wzrósł z 53,4 pkt. do 54,1 pkt. natomiast indeks ISM z 51,9 pkt. do 53,2 pkt. Nieco gorzej wypadła liczba złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w minionym tygodniu, ponieważ liczba wniosków wzrosła z 251 tys. do 268 tys. (zakładano 253 tys.). Inwestorzy są już niemal pewni o tym, że Fed na posiedzeniu w dniu 14 grudnia podwyższy stopy procentowe. Przekłada to się na rynek długu, wczoraj rentowności amerykańskich obligacji wzrosły do najwyższych poziomów od lipca 2015 roku.Zarówno wczorajszy jak i dzisiejszy dzień przynosi presję podażową na polskiej walucie. Na EUR/PLN przekroczony został opór czyli zakres 4,45-4,46. Na parze walutowej USD/PLN mamy kolejne maksima, o poranku kurs wynosi powyżej 4,21. Na GBP/PLN mamy obecnie ponad 5,31. Kurs pary walutowej CHF/PLN powyżej 4,16. Spadek złotego można tłumaczyć nasileniem obaw związanych z dzisiejszą rewizją ratingu ze strony agencji S&P. Scenariusz bazowy nie zakłada obniżki oceny. Jednak słabsze dane gospodarcze oraz obniżka wieku emerytalnego są czynnikami które mogą mieć wpływ na decyzję agencji S&P, która poznamy wieczorem. Głównym czynnikiem związanym z osłabieniem złotego pozostają czynniki globalne związane z mocnym dolarem oraz zbliżającego się referendum we Włoszech.Najważniejszym wydarzeniem w kalendarium makroekonomicznym w dniu dzisiejszym będzie wspomniany powyżej oficjalny raport z amerykańskiego rynku pracy. Z pozostałych publikacji warto zwrócić uwagę na inflację PPI ze Strefy Euro oraz decyzję S&P w sprawie ratingu Polski.

Udostępnij post