Polska: stopy procentowe bez zmian.

Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej. Pomimo dobrych danych makro w ostatnim okresie RPP nie zmieniła nastawienia odnośnie ewentualnych podwyżek stóp procentowych. Zdaniem prezesa Glapińskiego okres rekordowo niskich stóp procentowych może potrwać nawet do 2018 roku. Wstępnie szacowano, że podwyżki stóp mogą nastąpić na początku przyszłego roku. W komunikacie Rada stwierdziła, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i równowagi makroekonomicznej. W ocenie Rady w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana w związku z tym ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone. Rada stwierdziła także, że głównym czynnikiem wzrostu aktywności gospodarczej pozostaje rosnący popyt konsumpcyjny. Prezes NBP Glapiński zaznaczył, że obecnie RPP największą uwagę będzie zwracało na dane z rynku pracy, czyli na informacje o wynagrodzeniach i inwestycjach. Reakcja złotego na decyzję RPP pozostała ograniczona.

Złoty w dniu wczorajszym znajdował się w korekcie w kontekście ostatniego umocnienia. Skala osłabienie złotego wyniosła około dwa grosze. Na EUR/PLN zakres wahań wynosił od 4,1634 do 1960. Ostatecznie kurs na zamknięciu dnia wyniósł 4,1888. Para walutowa USD/PLN oscylowała w granicach 3,7396-3,7831. Kurs na zamknięciu dnia znalazł się na poziomie 3,7551 i był niemal identyczny jak kurs otwarcia. CHF/PLN na początku wczorajszego dnia był kwotowany na poziomie 3,8135. Kurs na zakończenie dnia wyniósł 3,8343. Złoty mimo dzisiejszego niewielkiego osłabienia nadal znajduję się trendzie aprecjacyjnym. Po godzinie 8 pary walutowe związane ze złotym kwotowane są następująco: EUR/PLN 4,1974; USD/PLN 3,7679; CHF/PLN 3,8419 oraz GBP/PLN 4,8779.

Z dzisiejszego kalendarza warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii. Z danych z Polski poznamy przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie za kwiecień. Ze Stanów Zjednoczonych napłyną informacje o tygodniowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych oraz zaprezentowany zostanie indeks Fed z Filadelfii. Warto także zwrócić uwagę na publikację protokołu z posiedzenia EBC, który zostanie opublikowany o godzinie 13.30.

Udostępnij post