Po wczorajszej nerwowości dziś czas na uspokojenie i analizę

Rozpoczynając dzisiejszy dzień nową analizą, nie można zapomnieć o wczorajszych wydarzeniach i informacjach, które napłynęły z ECB. Obniżono stopy procentowe do poziomu 0,15% i dodatkowo zapowiedziano wprowadzenie programu LTRO (krótkoterminowych pożyczek dla sektora bankowego). Początkowo reakcja rynku była oczywista – słabsze euro. Czyli założenia, co do sensu wprowadzenia w/w zmian i chęci osłabienia euro były prawidłowe.Teraz rynek będzie już czekał na fizyczną realizację przyjętych złożeń przez ECB. Dlatego jeszcze nie ma kontynuacji osłabienia euro. Poza tym po tak dużej zmienności naturalnym była i jest lekka korekta w notowaniach euro w relacji do innych walut.Rynek nadal będzie pod wpływem zwiększonej zmienności i teraz będzie dyskontował wczorajsze informacje. Hamulcem do dalszego wyraźnego osłabiania euro będzie inflacja i teraz Inwestorzy będą jeszcze baczniej przyglądali się inflacji w Strefie Euro. Wskaźnik ten będzie przysłowiowym „termometrem” pokazującym efekty działań ECB.W dniu dzisiejszym ograniczony handel będzie na rynku Korony szwedzkiej ze względu na Święto Narodowe. Dodatkowo poznamy dane z rynku pracy USA i do tych danych rynek powinien zachowywać się spokojniej niż wczoraj.

Udostępnij post