PLN w oczekiwaniu na decyzję Moody’s

W dniu wczorajszym najważniejszymi wydarzeniami była decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych i projekcje makroekonomiczne na przyszły okres oraz konferencja prasowa po posiedzeniu EBC. Stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami pozostały na niezmienionym poziomie. W reakcji na słowa Mario Draghiego, o braku rozmów EBC na temat rozszerzenia luzowania ilościowego poza marzec 2017 roku, para EUR/USD zwyżkowała do poziomu 1,1326, w którego okolicach napotkała silny opór. Aktualnie cena EUR/USD znajduje się na poziomie 1,1270. Ponadto dowiedzieliśmy się, że EBC podniósł swoją prognozę wzrostu gospodarczego dla 2016 (z 1,6%, do 1,7%), jednak lekko obniżył prognozę dla roku 2017 (z 1,7%, do 1,6%). Draghi powiedział, że aktualna polityka pieniężna jest efektywna i zmiany w prognozie banku nie są na tyle znaczące, aby wymagały ingerencji. Podkreślił jednocześnie, że w razie konieczności EBC jest zdolny i przygotowany na podjęcie wszelkich działań. Program miesięcznego skupu aktywów ma być prowadzony do końca pierwszego kwartału 2017 roku lub dłużej, jeśli będzie to konieczne. Czynnikiem zaprzestania ma być moment uzyskania stabilnego wzrostu inflacji. Bank oczekuje umiarkowanego i stabilnego wzrostu gospodarczego w strefie euro połączonego ze wzrostem inflacji. Jedyne co może zakłócić ten stan to osłabiony popyt zagraniczny wynikający z niepewności związanej z Brexitem. W dniu dzisiejszym warto zwrócić uwagę na dane z kanadyjskiego rynku pracy. W kontekście rodzimej waluty rynek będzie śledził decyzję Moody’s dotyczącą ratingu dla Polski. Obniżenie ratingu będzie skutkowało osłabieniem złotego względem walut obcych.

Udostępnij post