PLN traci po RPP

ECB oraz NBP nie wniosły nic nowego po wczorajszych posiedzeniach. W obu przypadkach stopy procentowe pozostały na tym samym poziomie, a komunikaty nie wniosły żadnych nowych informacji w związku z prowadzoną polityką pieniężną. W komunikacie NBP po posiedzeniu RPP została umieszczona informacja, że „w ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika cen pozostanie ujemna” oraz „dokonane w marcu dostosowanie polityki pieniężnej… ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie”. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach dalej będziemy mieli do czynienia z deflacją w polskiej gospodarce i w naszej ocenie, jeśli to się nie zmieni, to nikt nie będzie mówił o podwyżce stóp procentowych w Polsce.CHF/PLN próbuje wybić się powyżej 3,9000. Po wczorajszym posiedzeniu NBP złoty stracił do franka. Z technicznego punktu widzenia przedział 3,9000 do 3,9100 stanowi silny opór przed wzrostem kursu. Jednak jego przebicie otworzy drogę do 3,9400. Znaczący wpływ na notowania mogą mieć dzisiejsze dane dotyczące inflacji PPI ze Szwajcarii. Po styczniowej aprecjacji franka pojawiła się deflacja i w ujęciu rocznym przekracza ona 2%. Przy niezbyt zadowalających informacjach płynących z wczorajszego posiedzenia RPP, prognozujemy, że złoty może się dalej osłabić na rynku, więc także na parze CHF/PLN prognozujemy wzrosty do okolic 3,9400 do końca miesiąca.

Udostępnij post