Oczekiwanie na decyzję Fitch i Moody’s

Najważniejszym wydarzeniem obecnego tygodnia mogącym mieć wpływ na wycenę polskiej waluty jest dzisiejsza decyzja dotycząca ratingu dla Polski. Rating ten ma być ogłoszony przez dwie z trzech największych agencji ratingowych na świecie, czyli Fitch i Moody’s. Rynkowe prognozy nie zakładają obniżenia ratingu, ale ostatnie wydarzenia w Polsce, czyli brak porozumienia w Sejmie, głosowanie nad ustawą budżetową oraz obniżenie wieku emerytalnego mogą nie pozostać bez wpływu na decyzję agencji ratingowych. Pozostawienie ratingu na nie zmienionym poziomie mogło by wpłynąć na niewielkie umocnienie złotego. Rewizja ratingu zostanie opublikowana najprawdopodobniej w godzinach wieczornych.

Wyniki produkcji przemysłowej ze Strefy Euro okazały się dużo lepsze od zakładanych prognoz. W relacji rok do roku produkcja przemysłowa wzrosła o 3,2% (prognoza zakładała 1,6%), natomiast miesiąc do miesiąca wyniosła 1,5% (prognoza na poziomie 0,5%). Po ogłoszeniu tych danych euro zaczęło zyskiwać względem dolara amerykańskiego. Kurs EUR/USD zanotował maksimum na poziomie 1,0683, później kurs zaczął się obniżać i na zamknięciu dnia wyniósł 1,0615. Dzisiaj o poranku EUR/USD kwotowany jest na poziomie 1,0625. Wzrost wartości kursu głównej pary walutowej spowodował obniżenie kursu amerykańskiego dolara względem złotówki. Obserwowaliśmy obniżenie kursu pary walutowej USD/PLN nawet poniżej 4,10. Minima wypadły na poziomie 4,0933, ostatecznie kurs na zamknięciu dnia wyniósł 4,1116. Warto zauważyć, że wczorajszy odczyt dotyczący tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA okazał się niższy od zakładanych prognoz o 19 tys. Wynik ten wsparł kwotowania dolara amerykańskiego na koniec dnia. O godzinie 8.00 kurs USD/PLN kwotowany jest na poziomie 4,1130. Trzeci dzień z rzędu obserwujemy spadek wyceny wartości dolara amerykańskiego, jest to wynikiem między innymi wczorajszej konferencji prezydenta-elekta Donalda Trumpa. W wystąpieniu tym Trump nie odniósł się do planów działania nowej administracji, czego oczekiwali inwestorzy. Kurs EUR/PLN wzrasta i w godzinach porannych wynosi około 4,3715. W ostatnich dniach obserwowaliśmy stabilizację kursu tej pary walutowej w okolicach 4,3641. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 4,38, natomiast wsparcie wypada w okolicach 4,35. Notowaniom euro mogła pomóc informacja z protokołu Europejskiego Banku Centralnego o tym, że decyzja o programie skupu aktywów nie była jednogłośna. Może to sugerować, że po zakończeniu w/w programu pod koniec bieżącego roku, EBC zacznie myśleć o podwyżkach stóp procentowych. Oczywiście będzie to zależało w głównej mierze od odczytów makroekonomicznych oraz wyższego wskaźnika inflacji.

Z dzisiejszych danych makroekonomicznych oprócz rewizji ratingu dla Polski poznamy dane dotyczące inflacji konsumenckiej oraz bilansu płatniczego w naszym kraju. Z USA napłyną dane dotyczące wyników sprzedaży detalicznej za grudzień, poznamy także inflację producencką oraz wartość Indeksu Uniwersytetu Michigan.

Udostępnij post