Decyzje ECB - stopy procentowe

Nadchodzące decyzje EBC mogą wpłynąć na przyszłość strefy euro

Europejski Bank Centralny (EBC) stoi przed kluczowym wyzwaniem dostosowania swojej polityki monetarnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Oczekuje się, że w najbliższy czwartek 6 czerwca 2024, EBC podejmie decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego. Zarówno rynkowe oczekiwania, jak i ostatnie wypowiedzi członków Rady Prezesów EBC wskazują na wysokie prawdopodobieństwo tej zmiany.

Pomimo że inflacja w strefie euro nie wykazuje tendencji spadkowej – w maju wzrosła z 2,4% do 2,6%, a wskaźnik bazowy z 2,7% do 2,9% – EBC prawdopodobnie zdecyduje się na ostrożne podejście i wstrzyma się z kolejnymi cięciami stóp procentowych. Dodatkowym czynnikiem jest wzrost płac negocjowanych w pierwszym kwartale roku, który osiągnął poziom 4,7%, co sugeruje potrzebę zachowania rozwagi w podejmowaniu decyzji.

Decyzje podejmowane przez EBC co kwartał mogą mieć znaczący wpływ na przyszłość strefy euro. Główny ekonomista EBC, Philip Lane, podkreślił, że celem na rok 2024 nie jest pełna normalizacja polityki pieniężnej, lecz jedynie zmniejszenie jej restrykcyjności. Nowe prognozy i dane gospodarcze będą kluczowe dla podejmowania tych decyzji w celu utrzymania stabilności i wzrostu w strefie euro.

Rynek finansowy również zmienił swoje oczekiwania względem działań EBC. Jeszcze w styczniu przewidywano sześć obniżek stóp procentowych w ciągu roku, teraz prognozy mówią o mniej niż trzech. Jest to wynikiem poprawy danych gospodarczych, w tym lepszych niż oczekiwano wyników gospodarki w pierwszym kwartale oraz wzrostu cen i płac.

Decyzja EBC, choć już w dużej mierze uwzględniona w cenach, nie powinna znacząco wpłynąć na kurs euro względem dolara. Kluczowe będą nowe projekcje makroekonomiczne i reakcja na ostatnie dane. Jeśli EBC podkreśli ryzyko inflacji i wzrostu płac, może to zostać odebrane jako sygnał “jastrzębi” i wzmocnić euro.

Udostępnij post