Korekta na złotym. Dane z Polski.

Wczorajszy dzień na rynku walutowym upłynął pod znakiem osłabienia polskiej waluty. We wtorek obserwowaliśmy umocnienie złotego, natomiast w środę nastąpiła korekta. Złoty osłabił się wczoraj w relacji do euro, dolara amerykańskiego, franka i funta. Polska waluta straciła wczoraj prawie trzy grosze do euro. Początek wczorajszego dnia na EUR/PLN to poziom 4,2240. Kurs na zamknięciu dnia na EUR/PLN osiągnął poziom 4,2523. Korekta kursu EUR/PLN okazała się większa niż wtorkowe umocnienie obserwowane na tej parze walutowej. Obecny kurs EUR/PLN znajduje się w górnych granicach konsolidacji obserwowanej od początku miesiąca. W relacji do dolara amerykańskiego złoty stracił wczoraj tak jak do euro trzy grosze. Kurs USD/PLN na początku wczorajszego dnia wyniósł 3,9370. Zamknięcie dnia wypadło na poziomie 3,9681. W przypadku pary walutowej USD/PLN korekta okazała się mniejsza niż wtorkowe umocnienie. Kolejną parą walutową w stosunku do której złoty odnotował osłabienie w dniu wczorajszym była para walutowa CHF/PLN. Początek wczorajszego dnia wypadł na poziomie 3,9512. Kurs na zamknięciu dnia osiągnął poziom 3,9767. Obecnie kurs pary walutowej CHF/PLN znajduje się blisko górnej granicy konsolidacji obserwowanej na tej parze od początku miesiąca. Kolejny dzień osłabienia notujemy na parze walutowej GBP/PLN. Funt umocnił się po wtorkowej wypowiedzi premier Theresy May o rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Skala umocnienia funta w dniu wczorajszym nie była tak dynamiczna jak we wtorek. Kurs GBP/PLN na otwarciu wczorajszego dnia wyniósł 5,06. Na zamknięciu dnia osiągnął poziom 5,0752. O godzinie 8.00 kursy pary walutowej związane ze złotym kwotowane są następująco: EUR/PLN 4,2523 USD/PLN 3,9645 CHF/PLN 3,9755 GBP/PLN 5,0788.

GUS w dniu wczorajszym opublikował dane na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w marcu w Polsce. Przeciętne wynagrodzenie w marcu wyniosło 4 557,90 zł brutto. W relacji rocznej dynamika wynagrodzeń wzrosła o 5,2% i okazała się lepsza od prognoz na poziomie 4,25%. Dynamika wynagrodzeń wskazuje na wzrost presji płacowej. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu 5 981,7 tys. W relacji rocznej zatrudnienie wzrosło o 4,5%. Prognoza zakładała wzrost o 4,6%. Dane z krajowego rynku pracy nie wpłynęły na wzrost wyceny polskiej waluty. Dzisiejszy dzień w kalendarzu makro będzie zawierał istotne dane dotyczące Polski. Najważniejszymi danymi będzie produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa. Analitycy oczekują wyraźnego wzrostu produkcji przemysłowej w stosunku do poprzedniego odczytu. Kolejnym ważną publikacją będą wyniki sprzedaży detalicznej. W przypadku tego wskaźnika także oczekiwany jest wyraźny wzrost. Z pozostałych danych z Polski poznamy także ceny produkcji oraz koniunkturę konsumencką (bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej). Wszystkie te dane zostaną opublikowane o godzinie 14.00. Oprócz danych z Polski w dniu dzisiejszym poznamy również poziom inflacji producenckiej z Niemiec, natomiast ze Stanów Zjednoczonych zostaną opublikowane cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. W nocy poznaliśmy dane makro z Japonii. Zarówno eksport jak i import okazał się dużo lepszy od prognoz. Eksport w relacji rocznej wyniósł w marcu 12% (prognoza 6,7%). Import w relacji rocznej wyniósł 15,8% (prognoza 10,4%).

Udostępnij post