EURUSD w górę przed wystąpieniem Yellen

Wczorajszy dzień przyniósł wzrosty na głównej parze walutowej EUR/USD. Dzień rozpoczął się od poziomu 1,1395, natomiast zakończył na poziomie 1,1472. Obecny poziom kursu EUR/USD był obserwowany w maju 2016 roku. Przed godziną 8.00 EUR/USD znajduje się na poziomie 1,1480. W chwili obecnej kurs głównej pary walutowej zbliża się do górnych ograniczeń ponad dwuletniej konsolidacji. Górną granicą jest poziom 1,15-1,17. Osłabienie dolara względem euro obserwujemy tuż przed wystąpieniem prezes Fed. W dniu dzisiejszym Janet Yellen o godzinie 16.00 w Kongresie zaprezentuje półroczny raport. Jest to bardzo istotne wydarzenie dla rynków, ponieważ zostanie przedstawiona ocena stanu amerykańskiej gospodarki oraz zostanie wyznaczony kierunek polityki monetarnej Fed w drugiej połowie 2017 roku. Od końca roku 2015 roku Fed cztery razy podnosił stopy procentowe. Spowodowało to umocnienie amerykańskiego dolara. W 2017 roku nastąpiło osłabienie dolara w związku z niepewnością dotyczącą przyszłej ścieżki podwyżek oraz zamieszaniem wokół Trumpa (kłopoty z wprowadzeniem obiecanych zmian w podatkach). W tym roku mieliśmy już dwie podwyżki stóp procentowych w USA (w marcu i czerwcu). Na ten rok zaplanowana jest jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych. Dzisiejsze wystąpienie prezes Fed może mieć istotne znaczenie dla kursu dolara amerykańskiego. W związku z tym wydarzeniem na parach związanych z dolarem amerykańskim może pojawić się podwyższona zmienność.

W dzisiejszym dniu warto także zwrócić uwagę na decyzję Banku Kanady odnośnie wysokości stóp procentowych. Bank Kanady utrzymuje niskie stopy procentowe od 2015 roku (główna stopa wynosi 0,5%). Inwestorzy są pewni, że w środę nastąpi przełom w dotychczasowej polityce monetarnej Banku Kanady. Prawdopodobieństwo podwyżki stóp wynosi obecnie ponad 90%. Tak wysokie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze przedstawiciele Banku Kanady informowali o tym, że gospodarka radzi sobie dobrze, więc dalsze utrzymywanie niskich stóp procentowych jest nieuzasadnione. Po drugie większość odczytów z kanadyjskiej gospodarki była dobra. Nastąpił wzrost zatrudnienia, poprawiły się nastroje konsumentów oraz wrosła produkcja. Jedynym negatywnym czynnikiem jest spadająca inflacja i ceny ropy. Reasumując, sytuacja makroekonomiczna uzasadnia podwyżki stóp procentowych. Jednak należy uwzględnić fakt, że jest ona w większości uwzględniona w cenach. W związku z tym sama podwyżka może nie spowodować silnego umocnienia kanadyjskiego dolara. Odwrotny scenariusz, czyli brak podwyżki mógłby spowodować silniejszą reakcję rynku.

Złoty wczoraj umocnił się do dolara amerykańskiego, franka i funta biorąc pod uwagę przebieg kursu dziennego. Względem euro złoty pozostał na takim samym poziomie jak na początku dnia. Jednak biorąc pod uwagę maksima dnia na poziomie 4,2481 złoty zdołał się obronić przed większym osłabieniem. Umocnienie złotego do dolara było konsekwencją osłabienia się tej dolara względem euro. Polska waluta zyskała wczoraj dwa grosze do dolara. Został przełamany poziom 3,69. Tak nisko kurs USD/PLN znajdował się w październiku 2015 roku. Najwięcej złoty zyskał w dniu wczorajszym w relacji do funta, czyli około czterech groszy. Umocnienie złotego do franka wyniosło ponad jeden grosz. W godzinach porannych na złotym obserwujemy korektę wczorajszego umocnienia. O godzinie 9.00 za euro trzeba zapłacić 4,2397 zł, za dolara amerykańskiego 3,7006 zł, za franka 3,8401 zł oraz 4,7420 zł za funta.

Dzisiejszy kalendarz danych makro zawiera dane z Wielkiej Brytanii, czyli wskaźnik stopy bezrobocia, wynagrodzenia oraz wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Z Polski poznamy wskaźniki inflacji bazowej. Jednak najważniejsze będzie wystąpienie prezes Fed oraz decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych i późniejsza konferencja prasowa.

Udostępnij post