EBC kluczowym wydarzeniem tygodnia

Dzisiejszy dzień zostanie zdominowany przez informacje, które przedstawi Europejski Bank Centralny. Będzie to najważniejsze wydarzenie całego tygodnia. O godzinie 13:45 EBC ogłosi decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Analitycy nie spodziewają się podwyżki stóp procentowych. Dużo ważniejsza może okazać się konferencja prasowa po posiedzeniu EBC, która zaplanowana jest na godzinę 14.30. Inwestorzy oczekują, że być może pojawi się na niej wzmianka o ograniczeniu programu skupu aktywów. Obecnie program skupu aktywów jest przewidziany do końca tego roku, wartość programu skupu aktywów wynosi 60 mld euro miesięcznie. Prezes EBC Mario Draghi będzie musiał bardzo ostrożnie wypowiadać się na temat przyszłej polityki monetarnej, ponieważ obecna wartość euro względem dolara znacznie przewyższa prognozy, które założyło EBC w swojej projekcji inflacji. Silne umocnienie euro to problem dla Strefy Euro ponieważ może spowolnić wzrost gospodarczy. Dodatkowym problemem jest powolna inflacja, która znajduje się poniżej celu założonego przez EBC. O godzinie 8.00 kurs eurodolara znajduje się na poziomie 1,1925.

Zaskoczeniem wczorajszego dnia była decyzja Banku Kanady o podwyżce stóp procentowych. Rynek oczekiwał pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. To już druga podwyżka stóp procentowych w tym roku. Pierwsza miała miejsce w lipcu. Stopa procentowa została podniesiona o 0,25% i obecnie wynosi 1%. Decyzja Banku Kanady spowodowała umocnienie dolara kanadyjskiego w relacji do innych walut. Jak poinformował Bank Kanady o podwyżce stopy procentowej zdecydowały dobre dane z gospodarki. Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z przewidywaniami pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. W decyzji RPP nie było zaskoczenia. W komunikacie prezes Glapiński powiedział, że nie należy spodziewać się podwyżki stóp procentowych przez cały 2018 rok. W uzasadnieniu decyzji podkreślił, że ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego pozostaje ograniczone.

Złoty w dniu wczorajszym osłabił się do głównych walut obcych. Skala osłabienia nie była jednak znacząca. Najmocniej złotówka straciła do euro, czyli trochę ponad trzy grosze. Do dolara polska waluta straciła około jednego grosza. Ze względu na dzisiejszą konferencję EBC po ogłoszeniu decyzji w sprawie stóp procentowych na złotym może pojawić się podwyższona zmienność. O godzinie 9.00 za euro trzeba zapłacić 4,2450 zł, za dolara amerykańskiego 3,5550 zł, za franka 3,72 zł oraz 4,63 zł za funta.

W kalendarzu danych makro najważniejszym wydarzeniem jest wspomniany powyżej EBC. Dodatkowo poznamy finalny odczyt PKB za II kwartał dla Strefy Euro. Z USA ważne będą dane na temat tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz dane o zmianie zapasów paliw.

Udostępnij post