Dzisiejsze dane z USA wydarzeniem tygodnia

Najważniejszym wydarzeniem na rynkach finansowych w tym tygodniu będą dzisiejsze dane ze Stanów Zjednoczonych. Będą one dotyczyły sytuacji na rynku pracy. Opublikowana zostanie stopa bezrobocia, płaca godzinowa oraz zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym i pozarolniczym. Publikacja tych danych bardzo często wpływa na zmienność kursów walut, a w szczególności na parze EUR/USD. Dzieje się tak dlatego, że Fed (Rezerwa Federalna) w swoim założeniu polityki pieniężnej zwraca szczególną uwagę na stopę bezrobocia oraz zmianą zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Głownie od tych danych uzależnione są ewentualne podwyżki stóp procentowych w USA. W 2017 roku Fed założyła trzy podwyżki stóp procentowych. Jedną już mieliśmy w połowie marca. Najbliższe posiedzenie Fed dotyczące wysokości stóp procentowych ma odbyć się w czerwcu. Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych na tym posiedzeniu wynosi obecnie około 50%. Kolejne posiedzenia decyzyjne zaplanowane są na wrzesień i grudzień. Analitycy prognozują, że w marcu przybędzie 180 tys. nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Natomiast stopa bezrobocia według prognoz ma się nie zmienić i osiągnąć wartość na poziomie 4,7%. Warto przypomnieć, że ostatni raport ADP opublikowany w środę pozytywnie zaskoczył rynek. Odczyt okazał się dużo lepszy od zakładanej prognozy. Raport ADP przedstawia zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym i pozarolniczym. Stanowi wstęp przed dzisiejszą publikacją danych z Departamentu Pracy w USA. Dobre dane mogą wpłynąć na umocnienie dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut w tym także w relacji do złotego. Publikacja danych o sytuacji na rynku w USA odbędzie się o godzinie 14.30 czasu polskiego.

Polska waluta w dniu wczorajszym nieznacznie osłabiła się do euro, dolara, franka i funta. Od kilku dni na głównych parach walutowych związanych ze złotym możemy zaobserwować konsolidację. Kurs EUR/PLN na zamknięciu wczorajszego dnia wyniósł 4,2259. Kilkudniowa konsolidacja na tej parze walutowej to zakres od 4,2172 do 4,2612. Wczoraj kurs EUR/PLN oscylował w granicach 4,2170-4,2401. Kurs USD/PLN także znajduje się obecnie w szerokiej konsolidacji w zakresie 3,9562 do 3,9998. Taki zakres obserwowany jest od początku tego miesiąca. Kurs USD/PLN na zamknięciu wczorajszego dnia wyniósł 3,9696. Zakres wahań na GBP/PLN to poziom 4,93-4,98. Z kolei konsolidacja na parze walutowej CHF/PLN oscyluje w granicach 3,9361-3,9895. W godzinach porannych dzisiejszego dnia obserwujemy niewielkie osłabienie złotego do euro, dolara, franka i funta w porównaniu z dniem wczorajszym. Po godzinie 8.00 kursy walut związane z polską walutą kwotowane są następująco: EUR/PLN 4,2300 USD/PLN 3,9738 CHF/PLN 3,9551 oraz GBP/PLN 4,9544.

Wczorajsze dane makro okazały się lepsze od zakładanych prognoz. Dotyczy to między innymi zamówień w przemyśle w Niemczech. W relacji rocznej zamówienia za luty wyniosły 4,6%, przy prognozie na poziomie 3,9%. Dobre dane poznaliśmy także z USA. Okazało się, że tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wyniosły 234 tys. w stosunku do prognozy na poziomie 251 tys. Dodatkowo w komunikacie Fed zapowiedział redukcję sumy bilansowej pod koniec roku. Z kolei Europejski Bank Centralny w swoim komunikacie zwrócił uwagę na niski poziom inflacji bazowej. W dzisiejszym dniu poznamy wyniki produkcji przemysłowej z Niemiec oraz z Wielkiej Brytanii. Inwestorów głównie będą interesowały dane z amerykańskiego rynku pracy, które zostaną opublikowane po południu. W godzinach po południowych opublikowane zostaną także dane z rynku pracy z Kanady, czyli stopa bezrobocia i zmiana zatrudnienia.

Udostępnij post