Draghi umacnia euro, dolar do złotego najtańszy od trzech lat

Kluczowym wydarzeniem wczorajszego dnia była konferencja prezesa EBC Mario Draghiego. Przed samą konferencją zapadła decyzja odnośnie wysokości stóp procentowych w strefie euro. Niespodzianki nie było, stopy procentowe oraz wartość programu skupu aktywów pozostały na niezmienionym poziomie. Reakcja rynku pozostała ograniczona. Największą zmienność na rynku walutowym przyniosła konferencja prasowa EBC po ogłoszeniu decyzji w sprawie stóp procentowych. Inwestorzy odebrali słowa Draghiego jako jastrzębi komunikat, co spowodowało umocnienie euro względem dolara amerykańskiego. Kurs EUR/USD wzrósł z poziomu 1,1967 do 1,2040. Na wzrost euro wpływ miała informacja o podniesieniu prognozy wzrostu gospodarczego dla strefy euro w tym roku z 1,9% do 2,2% (najwyższa wartość od 2007 roku). Dodatkową informacją wspierającą wspólną walutę było pokreślenie, że jesienią 2017 roku EBC zadecyduje o ewentualnych zmianach polityki monetarnej. Kurs głównej pary walutowej EUR/USD o poranku znajduje się na poziomie 1,2080.

Wraz z wzrostem euro, dynamicznie osłabił się amerykański dolar. Kurs USD/PLN w ciągu wczorajszego dnia obniżył się z poziomu 3,55 do 3,52. Tak niski kurs dolara do złotego ostatni raz znajdował się w grudniu 2014 roku. Dolarowi nie pomógł także wczorajszy cotygodniowy odczyt o wnioskach dla bezrobotnych. Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wzrosła do 298 tys. z 236 tys. Jest to największy przyrost od 2012 roku. Na pozostałych parach walutowych związanych ze złotym również można było zaobserwować podwyższoną zmienność. Na euro złotym zmienność oscylowała w granicach dwóch groszy. Na funcie zmienność wahała się w zakresie czterech groszy. Frank w relacji do złotego odnotował zmienność w zakresie trzech groszy. Ostatecznie frank zyskał na zamknięciu dnia prawie jeden grosz, dolar trzy grosze, funt dwa grosze, natomiast euro było notowane blisko poziomów otwarcia. O poranku polska waluta zyskuje względem dolara, natomiast w relacji do pozostałych walut obcych nieznacznie się osłabia. O godzinie 8.00 za euro zapłacimy 4,2495 zł, za dolara 3,5190 zł, za franka 3,7265 zł oraz 4,6185 za funta.

Z danych makro w dniu wczorajszym warto zauważyć na wzrost PKB za drugi kwartał w strefie euro. PKB w ujęciu rocznym wzrósł z 2,2% do 2,3% co spowodowało rewizję PKB przez EBC w bieżącym roku. Wzrost zapasów ropy okazał się większy niż zakładał konsensus rynkowy i wyniósł 4,6 mln baryłek (prognoza zakładała wzrost o 4 mln baryłek). Jest to największy przyrost od marca, ale ze względu na zniszczenia dokonane przez huragan Harvey nie jest to duża niespodzianka. Cena ropy WTI utrzymuje się nadal powyżej 49 dolarów za baryłkę.

W dzisiejszym kalendarzu danych makro zostanie przedstawiony bilans handlu zagranicznego w Wielkiej Brytanii oraz wyniki produkcji przemysłowej. Z Kanady poznamy stopę bezrobocia oraz zmianę zatrudnienia. W godzinach wieczornych agencja ratingowa Moody’s ogłosi decyzję w sprawie ratingu dla Polski.

Udostępnij post