Dolar potanieje o 10 groszy po dzisiejszej decyzji Rezerwy Federalnej?

Od początku tego tygodnia możemy zaobserwować silniejsze cofnięcie się dolara, które jest rezultatem oczekiwań, co do dzisiejszej decyzji Rezerwy Federalnej. Rynki już od dawna oczekują, że na tym posiedzeniu zapadnie decyzja o podwyższeniu głównej stopy procentowej o 25 pb. do przedziału 2.25-2.50%, a obecne prawdopodobieństwo takiego scenariusza (implikowane na podstawie kontraktów na stopę procentową) wynosi 71,5% – warto dodać, że jeszcze na początku grudnia było powyżej 80%. Te lekkie osłabienie oczekiwań wynika z obaw o globalny wzrost gospodarczy, gdyż mocno zawodzą dane z Europy, co może negatywnie odbić się także na trwającym ciągle prosperity w USA.

Czerwona linia wskazuje pokazuje jak historycznie (od 2018 roku) zmieniała się wycena prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych do przedziału 2.25-2.50% na grudniowym posiedzeniu FOMC. Fioletowa linia wskazuje natomiast na prawdopodobieństwo pozostania stóp na niezmienionym poziomie. Obie linie stanowią mniej więcej lustrzane odbicie, a interpretacja tego względem dolara jest dość oczywista – jeśli czerwona linia spada to jest to zazwyczaj niekorzystne dla wyceny dolara. Bardzo wyraźnie zatem będzie widoczne prawdopodobieństwo pomiędzy tą linią a wykresem USDPLN, który prezentujemy w dalszej części wpisu.

Skoro zatem rynek oczekuje, że koszt pieniądza w Stanach dziś wzrośnie to dlaczego dolar jest obecnie jedną z najsłabszych walut w tym tygodniu? Otóż powody są dwa. Pierwszy dotyczy wspomnianej już kwestii, że taki scenariusz jest praktycznie w całości wyceniony przez inwestorów, a obecne oczekiwania te mogą jedynie słabnąć pod wpływem ewentualnych mniej optymistycznych wiadomości. Drugim powodem, zapewne jeszcze ważniejszym, jest to jak zmienią się oczekiwania inwestorów, co do przyszłości. Te natomiast ukształtują się zależnie od tego jaki komunikat wyśle dzisiaj Rezerwa Federalna. W tej kwestii należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na wykres kropkowy (dot-chart) publikowany podczas dzisiejszej decyzji, na którym zaznaczone są przewidywania poszczególnych członków FOMC względem poziomu stóp procentowych na koniec roku 2019, 2020, 2021 oraz w długim terminie. Na poprzednim spotkaniu konsensus wskazywał, że przedstawiciele FED widzą 3 podwyżki w przyszłym roku. Od tego momentu pojawiły się jednak nieco słabsze dane gospodarcze, cen ropy mocno spadły (czynnik deflacyjny), natomiast Jerome Powell (szefa FED) zasugerował, że obecny poziom stóp zbliża się do poziomu neutralnego (aktualnie pożądanego). Inwestorzy zatem wyprzedają dolara w obawie, że dziś komunikat banku może być nieco bardziej gołębi, a optymizm decydentów nieco bardziej stłumiony, co mogłoby objawić się m.in. spadkiem konsensus do 2 podwyżek w 2019 roku. Należy tutaj dodać, że jeśli FED utrzyma swoje mocno jastrzębie stanowisko to z pewnością dolar zacznie odrabiać straty z tego tygodnia i do końca roku może pozostać silny wychodząc nawet na nowe tegoroczne maksima.

Dziś kurs USDPLN narusza linię trendu wzrostowego i dociera do wsparcia na 3,75 zł. Ponadto okolice te stanowią dolne ograniczenie formacji trójkąta. Można zatem założyć, że dzisiejsza decyzja FED będzie miała kluczowe znaczenie dla dalszego scenariusza technicznego na dolarze. Na wykresie zaznaczyliśmy dwa scenariusze w zależności od tego jaki będzie wydźwięk dzisiejszego komunikatu. Jak widać bardzo prawdopodobne jest, że już niedługo możemy za dolara płacić ponad 10 groszy mniej…

Udostępnij post