CHF i GBP nadal na wysokich poziomach

Wczoraj mięliśmy decyzje dwóch banków centralnych – szwajcarskiego i angielskiego. Szwajcarski Bank Narodowy postąpił zgodnie z oczekiwaniami rynku i nie zmienił ustaleń polityki monetarnej przyjętych na początku obecnego roku. Trzymiesięczna stawka Libor CHF została utrzymana w przedziale od -1,25% do -0,25%. Stopa depozytowa została utrzymana na poziomie -0,75%. Komunikat prezesa Narodowego Banku centralnego nie różnił się w zasadzie od poprzednich. Kurs franka szwajcarskiego jest przewartościowany, bank jest gotowy do interwencji na rynku, jeśli wymagałaby tego potrzeba. Poznaliśmy także prognozę inflacji na rok 2015, która wynosi -1,1 proc. Nie było zaskoczenia i nie było też zmienności na parach powiązanych z frankiem szwajcarskim. Dziś rano frank szwajcarski wyceniany był wysoko w okolicach 4,02. Podobnie bez niespodzianek były decyzje ze strony banku Anglii. Stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie wynoszącym 0,5%. Opublikowany protokół z posiedzenia BoE informuje, że inflacja pozostaje niska i nie powinna przekroczyć 1 proc. do połowy 2016 r., a płace rosną wolno. Jednocześnie bank dostrzega ryzyka w postaci planowanego do 2017 r. referendum ws. wyjścia z Unii Europejskiej. Aktualnie funt brytyjski pozostaje nadal na wysokich poziomach. Dziś rano był wyceniany w okolicach 6,02. Z punktu widzenia danych makroekonomicznych w dniu dzisiejszym warto zwrócić uwagę na przetarg LTRO (strefa euro), a także wyniki sprzedaży detalicznej oraz inflację producencką ze Stanów Zjednoczonych.

Udostępnij post