Rezervácia výmenného kurzu

 • Chráňte menového rizika v budoúcnosti
 • Istota vykonanie platby v deň výmeny valút
 • Prístup online 24/7
 • Zajištění kurzového rizika

Rezervácia výmenného kurzu je transakcia nákupu alebo predaja meny na obdobie väčšie ako na rovnaký bankový deň pri fixnom výmennom kurze stanovenom k dátumu rezervácie.

Aké sú vyhody pri využití tejto služby?

Chcete mať stály pevný výmenný kurz?

Jesteś zainteresowany stabilnym kursem waluty?

 • vopred stanovený výmenný kurz
 • nižšie splátky úveru
 • istota stabilných budúcich splátok úveru
 • istota vykonanie platby v deň výmeny devíz

Zaregistrujte sa

Dostávate mzdu v cudzej mene?

Dostávate mzdu v cudzej mene?

 • zarezervujte si výmenný kurz vopred kedy je to pre Vás najvýhodnejšie a kedy chcete Vašu mzdu vymeniť
 • vopred stanovený budúci výmenný kurz
 • zaistenie pred zvýšením alebo poklesom výmenného kurzu
 • garancia výmeny devíz v dohodnutom kurze

Zaregistrujte sa

Máte zákazníkov aľebo obchodných partnerov v zahraničí?

Máte zákazníkov aľebo obchodných partnerov v zahraničí?

 • zabezpečenie menového rizika bez akýchkoľvek sprostredkovateľov
 • zníženie dopadu nepriaznivých zmien výmenného kurzu na činnosť spoločnosti
 • plánované a predvídatelné budúce príjmy a cash flow
 • profesionálne poradenstvo a podpora našich expertov

Zaregistrujte sa

Ako využiť službu?

Len 4 kroky!

5 minút

Zaregistrujte sa

Registrovaní užívatelia sa môžu voľne pohybovať po platforme.

Registrácia, založenie a vedenie účtu je zadarmo.

3 minúty

Preveďte si peniaze do vašej peňaženky na Trejdoo

Prevod peňazí je nevyhnutným krokom pre realizáciu transakcie.

Za účelom zabezpečenia, preveďte do vašej peňaženky na Trejdoo len 5% sumy transakcie, a zvyšok sumy zaplatíte k dátumu vysporiadania transakcie.

K tomu treba vykonať prevod peňazí z vášho bankového účtu na jednu z odporúčaných bánk vo vybranej krajine.

1 minuta

Zavolajte nám

Zavolajte nášho dealera pre rezerváciu najlepšího výmenného kurzu a výhodného termínu vysporiadania.

2 minúty

Výber peňazí

Pre vysporiadanie transakcie preveďte zvyšok peňazí do vašej peňaženky na Trejdoo. Peniaze po vyúčtovaní si stiahnite na váš bankový účet.

Ponúkame lacné a rýchle prevody do všetkých domácich a zahraničných bánk. Prejdite na zoznam odporúčaných bánk.

* Poznámka: uvádzame priemerný čas na každý krok

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.