Program partnerski

Trejdoo Program Partnerski

Ile można zarobić w Programie Partnerskim Trejdoo?

Wystarczy, że polecona przez Partnera osoba wykona dowolną transakcję w serwisie Trejdoo.com, a automatycznie konto Partnera zasilone zostanie odpowiednim wynagrodzeniem. Im więcej osób poleconych i transakcji, tym większa kwota wynagrodzenia znajdzie się na koncie Partnera.

Gdzie można sprawdzić saldo swojego konta w Programie Partnerskim Trejdoo?

Stan konta Partner serwisu może sprawdzać na bieżąco w zakładce Program Partnerski -> Portfel

W jaki sposób wyliczane jest wynagrodzenie:

Przykład 1:

Partner przesłał zaproszenie do 3 znajomych osób, które realizują transakcje walutowe.
Wszystkie te osoby potwierdziły zaproszenia i zarejestrowały się w serwisie Trejdoo.com, gdzie:

Trejdoo

W przypadku, gdy osoby polecone będą przez okres conajmniej pół roku wykonywać transakcje w serwisie Trejdoo.com,
to przez 6 miesięcy od dnia zarejestrowania się danej osoby poleconej, na konto Partnera będzie wpływało automatycznie wynagrodzenie z tytułu opłaconych prowizji


Przykład 2:

W kwietniu:

  • Osoba Polecona 1 kupiła w serwisie Trejdoo.com 35 000 EUR, po 4,50 zł,
  • Osoba Polecona 2 sprzedała w serwisie Trejdoo.com 90 000 USD, po 3,30 zł,
  • Osoba Polecona 3 kupiła w serwisie Trejdoo.com 150 000 CHF, po 3,50 zł.

Do 10 dnia roboczego w maju, z tytułu transakcji osób poleconych, Partnerowi do portfela Programu wpłynęły następujące kwoty:

  • 14 EUR, ponieważ Osoba Polecona 1 kupując EUR zapłacił 70 euro prowizji z czego Partner otrzymał 20%,
  • 118,80 PLN, ponieważ Osoba Polecona 2 sprzedając USD zapłacił 594 zł prowizji z czego Partner otrzymał 20%,
  • 60 CHF, ponieważ Osoba Polecona 3 kupując CHF zapłacił 300 franków prowizji z czego Partner otrzymał 20%.

Powyższe kwoty Partner może w każdej chwili przesłać do portfela prowadzonego w serwisie Trejdoo.com,
a następnie dokonać wymiany poprzez arkusz zleceń lub wypłacić na swoje rachunki bankowe.

W jaki sposób wypłacane jest wynagrodzenie Partnera?

Należne wynagrodzenie Partnera do wypłaty jest naliczane na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego do 10-go dnia roboczego następnego miesiąca.
Wypłata jest możliwa jeżeli kwota wynagrodzenia osiągnie minimum 100 PLN brutto.
Wynagrodzenie Partnera zgromadzone w walucie obcej przeliczane jest na PLN na podstawie kursu kupna NBP w dniu naliczenia wynagrodzenia.
Wypłata wynagrodzenia jest możliwa po dostarczeniu przez Partnera wszystkich niezbędnych dokumentów określonych w regulaminie.

Czy wynagrodzenie uzyskanie w Programie Partnerskim Trejdoo musi być rozliczone z Urzędem Skarbowym?

Dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia w Programie Partnerskim Trejdoo muszą być rozliczone z Urzędem Skarbowym.
Partner zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów w Programie Partnerskim Trejdoo.

Więcej informacji:

Skontaktuj się z nami »

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.