Bezpečnostní politika

Igoria Trade SA je jako Evropská Platební Instituce s oprávněním pro provádění platebních služeb ve 31 zemích v Evropě. Rozsah služeb zahrnuje země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Liechtestein, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Společnost Igoria Trade S.A. je kótovaná na New Connect – alternativní systém Warsaw Stock Exchange a je dozorovaná Orgánem Finančního Dohledu.

Rozsah platebních služeb zahrnuje:

  • příjem peněžních vkladů a výběr hotovosti z platebního účtu a veškeré činnosti a opatření nezbytné pro vedení platebních účtů (čl.3, par.1, odst.1, Zákona o finančních službách),
  • provádění platebního styku, včetně převodu finančních prostředků na platební účty jménem klientova poskytovatele nebo jiného poskytovatele při provádění přímého inkasa, včetně jednorázového přímého inkasa (čl.3, par.1, odst.2 písm. a, Zákona o finančních službách),
  • provádění platebního styku, včetně převodu finančních prostředků na platební účty jménem klientova poskytovatele nebo jiného poskytovatele při použití platební karty nebo podobných platebních instrumentů (čl.3, par.1, odst.2, písm. b, Zákona o finančních službách),
  • provádění platebního styku, včetně převodu finančních prostředků na platební účty jménem klientova poskytovatele nebo jiného poskytovatele při vykonávání bankovních platebních příkazů, včetně trvalých příkazů (čl.3, par.1, odst. 2, písm. c, Zákona o finančních službách),
  • poskytování služeb hotovostních převodů (čl.3, par.1, odst.6, Zákona o finančních službách).

Bezpečnost finančních a měnových operací:

Peníze, které uložíte do peněženky na Trejdoo, jsou vedeny na samostných bankovních účtech a nikdy nejsou slučovány s peněžními prostředky Igoria Trade S.A. – provozovatele Trejdoo.com. Tato zásada je ověřována nezávislými auditorskými společnostmi. (čl.78, bod 1, par.1, Zákona o finančních službách).

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.