Spot Trejdoo

Zapraszamy do zapoznania się z jedną z produkcji wideo - wymiana walut w internecie bez spreadu. Dlaczego warto? Bo spread is dead :)

Kontakt dla mediów

Masz pytanie?

Kontakt dla mediów:

Marta Scheibe
marta.scheibe@igoriatrade.com
Tel.: +48 881 202 804

Internetowy kantor wielowalutowy – korzyści płynące z jego wykorzystania dla klienta biznesowego

Platforma walutowa – korzyści płynące z jej wykorzystania dla klienta biznesowego

Coraz częściej klienci biznesowi korzystają z usług platform walutowych. Firmy skupiające się na imporcie i eksporcie poszukują szybkiej i korzystnej wymiany walut poza bankiem. Pojawia się zatem pytanie gdzie, poza instytucjami bankowymi, można dokonać wymiany walut po atrakcyjnych kursach, bez spreadu z dostępem 24/7? Najlepiej skorzystać z opcji jaką daje kantor wymiany walut online Trejdoo.com.

Bezpieczeństwo i wygoda transakcji

Firmy działające na rynku walutowym obracają dużymi kwotami, a co za tym idzie zależy im na bezpieczeństwie transakcji. Rozpoczynając współpracę z platformą walutową należy zwrócić uwagę na to, jakim normom prawnym ona podlega. Trejdoo.com, elektroniczny kantor wymiany walut, oprócz tego, iż jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się platform finansowych, spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Właścicielem platformy jest Igora Trade S.A., która jako Europejska Instytucja Płatnicza, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Niewątpliwie są to istotne kwestie zwiększające bezpieczeństwo i transparentność transakcji.

Dodatkowo platforma wymiany walut online współpracuje z ponad 35 bankami, dzięki czemu środki klientów są przelewane w ramach jednego lub kilku banków. Klient posiadający nawet kilka rachunków w kilku bankach może dokonywać wymiany walut wybierając właśnie kantor internetowy oraz realizować płatności i inne transakcje w jednym miejscu. Nie ma potrzeby otwierania dodatkowych rachunków bankowych, co generuje dodatkowe koszty.

Szybkość

Na platformie walutowej transakcje realizowane są w szybki i bezpieczny sposób. Kantor online Trejdoo działa cała dobę, dzięki czemu zakup czy sprzedaż waluty nie są uzależnione od godzin pracy dealerów walutowych. Platforma działa na zasadzie giełdy walut, oferuje najlepsze kursy walut online 24/7, gdzie transakcje realizowane są bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku.

Trejdoo.com współpracuje także z bankami zagranicznymi. Po dokonaniu transakcji wymiany walut klient może wysłać zakupioną walutę bezpośrednio do odbiorcy w kraju lub za granicą. Taki przelew np. z Irlandii realizowany jest niemal natychmiast, ponieważ w rzeczywistości środki przelewane są w obrębie jednego lub dwóch banków w Irlandii, a nie na zasadzie przelewu zagranicznego, tak jak to odbywa się w bankach. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z transakcjami z fizyczną dostawą waluty, a nie transakcjami spekulacyjnymi.

Oszczędności

Korzystanie z kantoru walutowego może pozwolić nawet na 40-50% oszczędności na kosztach wymiany walut w porównaniu innymi instytucjami, np. z bankami, co w przypadku transakcji wartych często nawet kilkaset tysięcy euro przynosi wymierne korzyści. Na platformie Trejdoo.com, które działa na zasadzie giełdy walut, importerzy i eksporterzy dokonują wzajemnej wymiany walut online, bez pośredników. Wymiana walut przez internet pozwala kupującym i sprzedającym złożyć zlecenie wymiany według własnego kursu lub według aktualnego kursu rynkowego. Ważnym jest również fakt, że klienci nie ponoszą kosztów spreadu, co wpływa na zdecydowanie niższe koszty transakcji.

W przeciwieństwie do międzybankowego rynku walutowego, korzystający z tego typu rozwiązań nie ponoszą kosztów spreadu walutowego. Również koszty infrastruktury, obsługi procesów księgowych oraz stany kadrowe są racjonalniejsze, co także wpływa na niższe koszty tych transakcji dla klientów.

Szeroka paleta usług

Oprócz kantoru internetowego, gdzie klienci mogą szybko i wygodnie wymienić walutę, platforma finansowa Trejdoo.com oferuje również realizację przelewów międzynarodowych, rezerwację kursów walutowych, rachunek powierniczy escrow oraz rozliczenia płatności za pomocą kart walutowych prepaid. Klienci mogą zatem zrealizować szybki przelew międzynarodowy, ograniczyć ryzyko kursowe przy rezerwacji kursu wymiany walut, zabezpieczyć środki na rachunku escrow oraz realizować płatności bezgotówkowe na całym świecie za pomocą kart walutowych. Wyżej wymienione produkty i usługi pozwalają, zarówno klientom na generowanie oszczędności, głównie dzięki kursom wymiany walut bez spreadu oraz dostępności 24/7.

Podsumowując

Ze względu na szereg korzyści oferowanych przez platformy walutowe, np. Trejdoo, możemy stwierdzić, iż przyszłość rynku walutowego dla klienta biznesowego będzie należeć do tego typu instytucji. Wynika to z pełnej dostępności produktów i usług online 24/7 oraz niższych kosztów realizacji transakcji. Dzięki takim rozwiązaniom firmy mogą w szybki sposób zoptymalizować koszty i ułatwić pracę swoim działom księgowości.

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.