Spot Trejdoo

Zapraszamy do zapoznania się z jedną z produkcji wideo - wymiana walut w internecie bez spreadu. Dlaczego warto? Bo spread is dead :)

Kontakt dla mediów

Masz pytanie?

Kontakt dla mediów:

Marta Scheibe
marta.scheibe@igoriatrade.com
Tel.: +48 881 202 804

Utworzenie spółki zależnej Igoria Trade Inc. w Stanach Zjednoczonych

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka zawiązała w dniu 11 marca br. spółkę zależną pod nazwą Igoria Trade Inc. w Stanach Zjednoczonych. W spółce tej Igoria Trade S.A. objęła 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,0001 USD. W rezultacie Igoria Trade S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Igoria Trade Inc. co stanowi 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Igoria Trade Inc. po uzyskaniu wymaganych licencji będzie świadczyła usługi finansowe w Stanach Zjednoczonych przy współpracy z Igoria Trade S.A.

 

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.