Spot Trejdoo

Zapraszamy do zapoznania się z jedną z produkcji wideo - wymiana walut w internecie bez spreadu. Dlaczego warto? Bo spread is dead :)

Kontakt dla mediów

Masz pytanie?

Kontakt dla mediów:

Marta Scheibe
marta.scheibe@igoriatrade.com
Tel.: +48 881 202 804

Spółka Igoria Trade S.A. opublikowała raport za II kwartał 2014 roku

W II kwartale 2014 roku Spółka wygenerowała przychody na poziomi 373 tys. PLN, co stanowi wzrost przychodów o 61 % w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku.

Jednocześnie wypracowując zysk netto na poziomie 73 tys. PLN. Na osiągnięty wynik miały również wpływ istotne koszty telewizyjnej kampanii reklamowej, która pozwoliła na pozyskanie dodatkowej bazy klientów firmowych i indywidualnych. Jesteśmy przekonani, że pozyskana baza klientów pozytywnie wpłynie na wyniki Spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Raport w PDF

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.