Spot Trejdoo

Zapraszamy do zapoznania się z jedną z produkcji wideo - wymiana walut w internecie bez spreadu. Dlaczego warto? Bo spread is dead :)

Kontakt dla mediów

Masz pytanie?

Kontakt dla mediów:

Marta Scheibe
marta.scheibe@igoriatrade.com
Tel.: +48 881 202 804

Igoria Trade S.A., właściciel Trejdoo.com, jest Instytucją Płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zakres świadczonych usług płatniczych polega na:


  • przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (Art. 3.1 pkt 1 Ustawy o usługach płatniczych),
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty (Art. 3.1 pkt 2 a Ustawy o usługach płatniczych),
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego (Art. 3.1 pkt 2 b Ustawy o usługach płatniczych),
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (Art. 3.1 pkt 2 c Ustawy o usługach płatniczych),
  • świadczeniu usługi przekazu pieniężnego (Art. 3.1 pkt 6 Ustawy o usługach płatniczych).

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.