W roli głównej USD

Powrót

Środa, 29 kwietnia 2015 r.

Kursy walut z godziny: 8:35

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  3,9875

  3,9999

 • CHF/PLN

  3,8100

  3,8175

 • GBP/PLN

  5,5801

  5,6099

 • USD/PLN

  3,6361

  3,6539

 • DKK/PLN

  0,5333

  0,5369

 • SEK/PLN

  0,4255

  0,4289

 • NOK/PLN

  0,4741

  0,4779

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


W roli głównej USD


Dzisiaj na rynku mamy sporo odczytów danych makroekonomicznych, lecz najważniejsza będzie decyzja FOMC ws. stóp procentowych i konferencja prezesa FED po ogłoszeniu tej decyzji. Stopy procentowe pozostaną prawdopodobnie na tym samym poziomie, jednak to, co powie Yellen w sprawie polityki pieniężnej będzie budziło wśród inwestorów największe emocje. To co się wydarzy, może być jedną wielką loterią. Nie wiadomo co powie Yellen i jak oceni bieżącą sytuację. Po godzinie 20 spodziewamy się dużej zmienności na dolarze.
NOK/PLN utrzymuje się w okolicach 0,4760 i na razie nie przyjmuje wyraźnego kierunku. Ceny ropy się ustabilizowały, a z Norwegii nie docierają do nas żadne niepokojące informacje, dlatego kurs może powoli, systematycznie rosnąć.
Dzisiaj w kalendarium mamy jeszcze kilka w miarę istotnych danych z Europy jednak inwestorzy będą oczekiwali tego, co wydarzy się w USA.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:30 - Szwecja - Decyzja ws. stóp procentowych, kwiecień - prognoza -0,40%, poprzedni odczyt -0,25%.
12:00 - Wlk. Brytania - Sprzedaż detaliczna wg CBI, kwiecień - prognoza 25, poprzedni odczyt 18.
14:00 - Niemcy - Inflacja konsumencka, wst., kwiecień.
Inflacja CPI, wst. (r/r) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,3%.
Inflacja HICP, wst. (r/r) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,1%.
14:30 - USA - Produkt Krajowy Brutto, wst., I kw.
PKB (annualizowany), wst. - prognoza 1%, poprzedni odczyt 2,2%.
Deflator PKB, wst. (k/k) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,2%.
PCE core, wst. (k/k) - prognoza 1%, poprzedni odczyt 1,1%.
20:00 - USA - Decyzja FOMC ws. stóp procentowych, kwiecień - prognoza 0-0,25%, poprzedni odczyt 0-0,25%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.