O USD/PLN i kryzysie zmienności

Powrót

Środa, 22 kwietnia 2015 r.

Kursy walut z godziny: 8:14

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  3,9851

  3,9949

 • CHF/PLN

  3,8800

  3,8999

 • GBP/PLN

  5,5401

  5,5599

 • USD/PLN

  3,7083

  3,7219

 • DKK/PLN

  0,5321

  0,5359

 • SEK/PLN

  0,4261

  0,4299

 • NOK/PLN

  0,4691

  0,4729

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


O USD/PLN i kryzysie zmienności


Od końca marca USD/PLN utrzymuje się w przedziale 3,7000-3,8000. Jeżeli spojrzymy na wykres o interwale czterogodzinnym to zobaczymy, że od wspomnianego momentu kurs dolara porusza się prawie jak sinusoida, odbijając się od band, które wyznaczają powyższe poziomy. Z makroekonomicznego punktu widzenia na razie nie ma przyczyn, które mogłyby spowodować większe umocnienie amerykańskiej waluty. Inflacja spowolniła i inwestorzy obawiają się, że podwyżka stóp procentowych będzie ciągle odkładana w czasie. Ta informacja jest dobra dla giełdy amerykańskiej, jednak nie dla waluty. Jeżeli gospodarka w USA, a w szczególności inflacja CPI oraz sytuacja na rynku pracy nie poprawi się, to USD/PLN może zacząć zmierzać w stronę 3,6000. Wszystko zależy od danych makroekonomicznych.
Korona norweska ponownie traci i kurs NOK/PLN spadł już do poziomu 0,4720, który wyznacza połowę ostatniego ruchu do góry. Pierwsza fala spadkowa była wywołana realizacją zysku przez inwestorów, a przyczyną obecnych spadków jest ponownie taniejąca ropa Brent, która zbliża się do poziomu 60 USD za baryłkę. Prognozujemy, że do końca tygodnia kurs powinien utrzymywać się w okolicach 0,4700.
Dzisiaj na rynku będzie jeszcze spokojniej niż wczoraj w aspekcie danych makroekonomicznych. Przeważał będzie sentyment i skrawki informacji, które będą docierały do inwestorów z serwisów informacyjnych. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że nie musi to przeszkodzić zmienności na walutach. Od połowy stycznia, kiedy to SNB zlikwidował opcję CAP, na rynek wróciła duża zmienność. Wcześniej mieliśmy do czynienia z paraliżem, jeżeli chodzi o dzienną zmienność na walutach. Niektórzy ekonomiści takie zachowanie rynku nazywali "kryzysem zmienności". Jednak tamte czasy odeszły w niepamięć, a na rynku znów się pojawiły emocje.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


13:00 - USA - Wnioski o kredyt hipoteczny, tydzień - poprzedni odczyt -2,3%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.