PLN traci po RPP

Powrót

Czwartek, 16 kwietnia 2015 r.

Kursy walut z godziny: 8:26

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,0200

  4,0299

 • CHF/PLN

  3,8900

  3,9159

 • GBP/PLN

  5,5751

  5,5949

 • USD/PLN

  3,7585

  3,7769

 • DKK/PLN

  0,5361

  0,5397

 • SEK/PLN

  0,4301

  0,4337

 • NOK/PLN

  0,4801

  0,4829

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


PLN traci po RPP


ECB oraz NBP nie wniosły nic nowego po wczorajszych posiedzeniach. W obu przypadkach stopy procentowe pozostały na tym samym poziomie, a komunikaty nie wniosły żadnych nowych informacji w związku z prowadzoną polityką pieniężną. W komunikacie NBP po posiedzeniu RPP została umieszczona informacja, że "w ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika cen pozostanie ujemna" oraz "dokonane w marcu dostosowanie polityki pieniężnej. ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie". Oznacza to, że w najbliższych miesiącach dalej będziemy mieli do czynienia z deflacją w polskiej gospodarce i w naszej ocenie, jeśli to się nie zmieni, to nikt nie będzie mówił o podwyżce stóp procentowych w Polsce.
CHF/PLN próbuje wybić się powyżej 3,9000. Po wczorajszym posiedzeniu NBP złoty stracił do franka. Z technicznego punktu widzenia przedział 3,9000 do 3,9100 stanowi silny opór przed wzrostem kursu. Jednak jego przebicie otworzy drogę do 3,9400. Znaczący wpływ na notowania mogą mieć dzisiejsze dane dotyczące inflacji PPI ze Szwajcarii. Po styczniowej aprecjacji franka pojawiła się deflacja i w ujęciu rocznym przekracza ona 2%. Przy niezbyt zadowalających informacjach płynących z wczorajszego posiedzenia RPP, prognozujemy, że złoty może się dalej osłabić na rynku, więc także na parze CHF/PLN prognozujemy wzrosty do okolic 3,9400 do końca miesiąca.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:15 - Szwajcaria - Inflacja producencka, marzec.
Ceny producentów i importu (r/r) - poprzedni odczyt -3,6%.
Ceny producentów (r/r) - poprzedni odczyt -2,2%.
14:00 - Polska - Wskaźniki inflacji bazowej. marzec.
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,4%.
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) - poprzedni odczyt -0,3%.
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) - poprzedni odczyt -2,1%.
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) - poprzedni odczyt -0,3%.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 284 tys., poprzedni odczyt 281 tys.
16:00 - USA - Indeks Fed z Filadelfii, kwiecień - prognoza 6,3, poprzedni odczyt 5,0.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.