Ważny dzień dla PLN

Powrót

Środa, 15 kwietnia 2015 r.

Kursy walut z godziny: 8:30

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,0208

  4,0211

 • CHF/PLN

  3,8662

  3,8879

 • GBP/PLN

  5,5601

  5,5799

 • USD/PLN

  3,7681

  3,7839

 • DKK/PLN

  0,5351

  0,5389

 • SEK/PLN

  0,4273

  0,4309

 • NOK/PLN

  0,4713

  0,4749

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Ważny dzień dla PLN


Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień na rynku walutowym. Polska w tych istotnych wydarzeniach też będzie brała udział. Otóż dzisiaj mamy decyzję ws. stóp procentowych w Polsce oraz w Eurolandzie. Jeżeli chodzi o posiedzenie RPP, to stopy na pewno pozostaną na niezmienionym poziomie, jednak najważniejsza będzie konferencja prezesa Marka Belki. Spodziewamy się, że prezes NBP może dalej nas utwierdzać w tym, że stopy są już na dolnej granicy i że teraz należy raczej wyczekiwać podwyżki stóp, niż ich cięcia. Pisaliśmy jakiś czas temu, że największy zwolennik cięcia stóp, pan Bratkowski, zmienił już swoje stanowisko i po ostatnich obniżkach oczekuje w niedługim czasie wzrostu stóp procentowych. Dlatego każde słowo przewodniczącego RPP, które będzie sugerowało przychylność Rady w stronę podniesienia stóp, spowoduje silne umocnienie złotego.
Dzisiaj razem z posiedzeniem RPP w Polsce zbiega się posiedzenie ECB i decyzja ws. stóp procentowych w Strefie Euro. Tutaj raczej nie oczekujemy zmian i jak w powyższym przypadku, czekamy na konferencję prezesa Draghiego. W Europie widać lekkie ożywienie, euro trochę się umocniło do dolara. Jednak trzeba pamiętać, że wprowadzone QE też ma za zadanie osłabiać wspólną walutę, jednak obecne poziomy nie powinny jeszcze budzić niepokoju wśród członków ECB.
Dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, że posiedzenie RPP i ECB odbywa się tego samego dnia. Warto zwrócić uwagę, że to co się wydarzy na parach z PLN, będzie zależało głównie od tego, co powie prezes ECB, a nie NBP. Dlatego większy wpływ na rynek będą miały słowa Mario Draghiego, jednak to co powie prezes Belka będzie dobrym prognostykiem dla złotego w dłuższym terminie.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


? - Polska - Decyzja ws. stóp procentowych, kwiecień.
Stopa referencyjna - prognoza 1,50%, poprzedni odczyt 1,50%.
Stopa depozytowa - prognoza 0,50%, poprzedni odczyt 0,50%.
13:45 - Strefa Euro - Decyzja ECB ws. stóp procentowych, kwiecień - prognoza 0,05%, poprzedni odczyt 0,05%.
14:00 - Polska - Inflacja CPI (r/r), marzec - - prognoza -1,3%, poprzedni odczyt -1,6%.
14:30 - Strefa Euro - Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB, kwiecień.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.