Fundamenty osłabiają dolara

Powrót

Wtorek, 7 kwietnia 2015 r.

Kursy walut z godziny: 11:37

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,0589

  4,0730

 • CHF/PLN

  3,8903

  3,8979

 • GBP/PLN

  5,5003

  5,5250

 • USD/PLN

  3,7131

  3,7299

 • DKK/PLN

  0,5411

  0,5457

 • SEK/PLN

  0,4331

  0,4369

 • NOK/PLN

  0,4651

  0,4689

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Fundamenty osłabiają dolara


Ostatni piątek był bardzo istotnym dniem dla rynku walutowego ze względu na publikacje danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych. Wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym okazał się dużo słabszy niż najbardziej pesymistyczne prognozy w konsekwencji dolar osłabił się względem złotówki i euro. Mniejszy wzrost zatrudnienia jest tłumaczony chłodną aurą. Co więcej, gospodarka Stanów Zjednoczonych w pierwszym kwartale nie urosła tak dużo, jak wskazywały na to pierwsze odczyty. W rezultacie FED obniżył prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, a rynki finansowe odebrały ten komunikat jako przełożenie terminu podwyżek stóp procentowych. Od początku kwietnia USD/PLN spada. Łatwo została przekroczona psychologiczna bariera 3,7500. Po silnych spadkach możliwa jest wzrostowa korekta do poziomu 3,7100. Z drugiej strony bardziej prawdopodobny jest dalszy spadek kursu do okolic 3,6600. Na osłabienie bądź umocnienie dolara będą wpływać najbliższe wypowiedzi poszczególnych członków FOMC dotyczących przyszłej polityki FED.
Wczoraj na rynkach finansowych również odbywał się handel na walutach. Jednak w wielu krajach europejskich, także w Polsce, sesja się nie odbyła ze względu na święta Wielkanocne.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:55 - Niemcy - Indeks PMI dla usług, fin. marzec - prognoza 55,3, poprzedni odczyt 54,7.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, fin. marzec - prognoza 54,3 poprzedni odczyt 53,7.
10:30 - Wlk. Brytania - Indeks PMI dla usług marzec - prognoza 57, poprzedni odczyt 56,7.
14:50 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Narayana Kocherlakota).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.