Nadchodzą lepsze dni dla PLN

Powrót

Wtorek, 31 marca 2015 r.

Kursy walut z godziny: 11:27

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,0771

  4,0969

 • CHF/PLN

  3,9002

  3,9139

 • GBP/PLN

  5,6001

  5,6349

 • USD/PLN

  3,7961

  3,8139

 • DKK/PLN

  0,5451

  0,5489

 • SEK/PLN

  0,4371

  0,4409

 • NOK/PLN

  0,4671

  0,4709

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Nadchodzą lepsze dni dla PLN


Dla złotego mogą nadchodzić lepsze dni, a obniżek stóp procentowych z dużym prawdopodobieństwem już nie będzie. Wczoraj wypowiadał się członek RPP Andrzej Bratkowski, który argumentował brak potrzeby kolejnej obniżki stóp procentowych w Polsce. Mówił między innymi, że umocnienie złotego nie uzasadnia dalszego cięcia stóp w Polsce oraz że wzrost PKB przyspieszy do 4,6-4,8% w 2016. Ze względu na to przyspieszenie, wg Bratkowskiego, trzeba podnieść stopy procentowe. Dr Bratkowski mówił również, że tylko spowolnienie w Strefie Euro i spowolnienie inwestycji byłoby argumentem za kolejną obniżką stóp oraz że deflacja w Polsce skończy się w trzecim kwartale. Po tych słowach złoty na rynku skokowo się umocnił, a zwykle PLN nie jest bardzo wrażliwy na wypowiedzi członków RPP. Jednak warto zwrócić uwagę, że pan Bratkowski przez ostatnie pół roku na posiedzeniach RPP głosował za obniżką stóp procentowych. W takim wypadku, duże jest prawdopodobieństwo, że te podwyżki mogą jeszcze w tym roku wystąpić.
USD/PLN rano wychodzi nad poziom 3,8000 i mamy kolejną falę umocnienia dolara. Wszystko za sprawą spadającego EUR/USD. Dziś mamy koniec pierwszego kwartału i może przybywać kupujących dolara amerykańskiego.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


10:30 - Wlk. Brytania - Produkt Krajowy Brutto, fin., IV kw.
PKB s.a., fin. (k/k) - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,7%.
PKB s.a., fin. (r/r) - prognoza 2,7%, poprzedni odczyt 2,5%.
11:00 - Strefa Euro - Stopa bezrobocia, luty - prognoza 11,2%, poprzedni odczyt 11,2%.
11:00 - Strefa Euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r), marzec - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt -0,3%.
15:45 - USA - Indeks Chicago PMI, marzec - prognoza 51,5, poprzedni odczyt 45,8.
16:00 - USA - Indeks zaufania konsumentów - Conference Board, marzec - prognoza 96, poprzedni odczyt 96,4.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.