Frank bez charakteru

Powrót

Piątek, 20 marca 2015 r.

Kursy walut z godziny: 9:58

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1290

  4,1318

 • CHF/PLN

  3,9000

  3,9125

 • GBP/PLN

  5,6752

  5,7001

 • USD/PLN

  3,8503

  3,8679

 • DKK/PLN

  0,5509

  0,5549

 • SEK/PLN

  0,4441

  0,4469

 • NOK/PLN

  0,4741

  0,4779

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Frank bez charakteru


CHF/PLN nie wykazuje dzisiaj konkretnego kierunku. Po wczorajszych wydarzeniach na rynku i decyzji SNB frank rósł, ale dzisiaj kurs jest na podobnych poziomach co wczoraj. Frank utrzymuje się powyżej 3,9000 . Z technicznego punktu widzenia przestrzeń pomiędzy 3,9100 a 3,9230 stanowi opór przed dalszym wzrostem kursu. Od 18 lutego obserwujemy wyraźny trend boczny na omawianej parze, którego ograniczenia kształtują się w przedziale około3,8430-3,9100. Chociaż kurs próbuje wybić się powyżej górnego ograniczenia 3,9100, to do tej pory było to zdarzenie chwilowe. Prognozujemy, że do końca miesiąca kurs CHF/PLN będzie się poruszał w przedziale 3,8800-3,9100.
Po wydarzeniach w USA, które miały miejsce w środę, CZK/PLN spadł do poziomu około 0,1500. Tutaj kurs ma wsparcie i poniżej tego poziomu na razie nie schodzi. Prognozujemy, że kurs może się jeszcze trochę osłabić, ale większe prawdopodobieństwo jest wzrostów dla tej pary do okolic 0,1520.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


13:30 - Kanada Inflacja konsumencka, luty.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt -0,2%.
Inflacja bazowa CPI (m/m) - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,2%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 1,0%.
Inflacja bazowa CPI (r/r) - prognoza 2,1%, poprzedni odczyt 2,2%.
15:20 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Dennis Lockhart).
16:30 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.